miercuri, 28 februarie, 2024

25 de proiecte pe masa discutiilor la sedinta ordinara de astazi de la Primaria Vaslui

Distribuie:

Publicat:

Vasile Paval, primarul Municipiului Vaslui, ii convoaca astazi, incepand cu orele 14.00 , in sala de sedinta de la sediul primariei , pe toti consilierii locali pentru a pune in dezbatere 25 de proiecte de hotarari: 

1.Raportul Primarului privind starea economica, sociala si de mediu a
Municipiului Vaslui si activitatea desfasurata de autoritatile
administratiei publice locale in anul 2015.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,
PARCARE – STRADA ȘTEFAN CEL MARE, BL. 410

(TEOCLINIC).

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Vaslui – etapa martie 2016.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pretului pentru energia termică produsa, transportata, distribuita si furnizata in sistem centralizat de S.C. TERMPROD VASLUI S.A. in vederea asigurarii incalzirii si prepararii de apa calda menajera îin Municipiul Vaslui.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMPROD Vaslui S.A., pe anul 2016.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.TRANSURB S.A. Vaslui, pe anul 2016.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. GOSCOM Vaslui S.A., pe anul 2016.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. LOCATIVA Vaslui S.R.L., pe anul 2016.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planurilor de lucrari si dotari

proprii pentru anul 2016, finantate din cota de dezvoltare, respectiv

redeventa rezultata din concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si epurare prestate de S.C. Aquavas S.A. Vaslui –

Sucursala Vaslui utilizatorilor de pe raza Municipiul Vaslui.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri aflate in

administrarea Aquavas S.A. – sucursala Vaslui din domeniul public îin

domeniul privat al Municipiului Vaslui in vederea casarii.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietelor de sarcini,

Regulamentului si Strategiei pe termen mediu si lung pentru prestarea

serviciului public de salubrizare in Municipiul Vaslui.

12. Proiect de hotarare privind desemnarea administratorului special al S.C. TERMICA Vaslui S.A..

13. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii reprezentantilor

Consiliului Local Vaslui in A.G.A. la S.C. Transurb S.A. Vaslui.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii reprezentantilor

Consiliului Local Vaslui in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Vaslui.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului

Vaslui.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala, ordonator tertiar de credite.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii pentru punerea in

aplicare a Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Vaslui pentru activitati nonprofit de interes general, domeniul Social, aferent anului 2016.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de identificare a

beneficiarilor, de solutionare a situatilor identificate si de acordare a stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradinita.

19. Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte de serviciu

Spitalului Judetean de Urgență Vaslui.

20. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului

bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Vaslui.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2016 cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata din fonduri A.N.L.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii a doua locuinte A.N.L., disponibile în Municipiul Vaslui.

23. Proiect de hotarare privind desemnarea Comisiei de negociere pentru

preluarea sistemului de iluminat public (S.I.P.) din Municipiul Vaslui.

24. Proiect de hotarare privind modificarea termenului pentru vizarea anuala a autorizatiilor de functionare privind locul si profilul activitatii pentru anul 2016.

25. Informari privind bugetele societatilor la care U.A.T. Vaslui este actionar prin Consiliul Local.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img