miercuri, 6 decembrie, 2023

Directorul DSVSA Vaslui: Măsurile obligatorii pe care trebuie să le respecte crescătorii de animale în perioadele caniculare

Distribuie:

Publicat:

 Având în vedere condițiile meteo care prevăd pentru perioada următoare temperaturi ridicate, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor reamintește proprietarilor şi deţinătorilor de animale că au obligaţia de a respecta anumite măsuri specifice care să asigure protecţia şi bunăstarea animalelor şi să evite apariţia stresului termic.

Prevederi aplicabile fermierilor:

Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

– asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a razelor solare;

– asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi de furaje (corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ);

– verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;

– verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelor de ventilaţie şi a generatoarelor de energie electrică;

– în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracţiune, sau alte activităţi de povară, nu vor fi exploatate în intervalul orar 12.00 – 18.00, dacă temperatura la umbră, depăşeşte 25ºC;

– la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor, precum şi la aparitia unor modificări comportamentale a acestora, deţinătorul are obligaţia ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă;

– în cazul în care animalele sunt ţinute afară, trebuie să se asigure existența de umbrare şi de jgheaburi cu apă potabilă;

– dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, apa trebuie administrată manual, în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.

Prevederi aplicabile administraţiilor locale:

– administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate;

– consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere;

– să asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor, în cazuri excepţionale.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de animale de companie:

În cazul în care animalele de companie (cum ar fi câinii, pisicile, iepurii etc.) sunt ţinute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare.

O atenţie deosebită trebuie acordată transportului animalelor de companie, astfel încât acestea să nu fie ţinute în vehicule, expuse în mod direct şi pe o perioadă îndelungată la radiaţii ultraviolete şi la temperaturi ridicate.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de cai:

Ca şi în cazul animalelor de crescătorie, caii şi poneii, ţinuţi afară în timpul zilei trebuie să aibă acces la adăpost umbrit și la surse de apă şi hrană.

 

PREVEDERI APLICABILE TRANSPORTATORILOR DE ANIMALE:

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este autoritatea competentă din țara noastră responsabilă pentru asigurarea protecției și bunăstării animalelor pe timpul transportului.

Asigurarea condițiilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului depinde, în principal, de conduita zilnică a transportatorilor. Conducerea oricărui tip de autovehicul utilizat pentru transportul animalelor vii implică un grad ridicat de responsabilitate. Legislația națională transpune din legislația europeană anumite cerințe privind protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului :

Trebuie:

– ca animalele să aibă apă, hrană și o perioadă de odihnă de 24h înainte de începerea unei călătorii;

– ca animalele să fie apte pentru călătorie;

– ca mijloacele de transport, inclusiv cele cu remorcă, să nu producă răniri și suferințe inutile;

– ca persoanele care manipulează animalele să aibă competența și instruirea necesară;

– ca vehiculele să îndeplinească standardele de construcție și să fie corespunzătoare pentru fiecare specie și călătorie;

– ca documentele necesare să fie completate corect și ținute la purtător;

– să se respecte regulile de curățare și dezinfecție;

Înainte de începerea transportului:

– se elaborează un plan de călătorie pentru a evita întârzierile inutile;

– se verifică dacă animalele sunt apte pentru călătorie înainte de încărcare;

– se verifică vehiculul pentru orice eventuale defecțiuni și se curăță înainte de încărcare;

– încărcarea, transportul și descărcarea animalelor se vor face cu calm și fără grabă;

– se folosesc pereți despărțitori atunci când, este necesară împărțirea vehicului sau separarea animalelor în grupuri pentru a preveni căderea acestora;

– se va asigura animalelor suficient spațiu pe podeaua mijlocului de transport și spațiu deasupra animalelor;

– șoferii vor conduce cu atenție și grijă față de animale;

– dacă va fi necesar, șoferii se vor opri și vor verifica animalele în timpul transportului.

– nu se transportă animalele care nu sunt apte pentru călătorie;

– nu se folosește forța pentru a face animalele să se deplaseze;

– nu se permite personalului necalificat și fără experiență să încarce, să descarce și să transporte animalele;

– nu se încarcă animale incompatibile în același loc, spre exemplu, vaci cu coarne și fără coarne;

– nu se supraîncarcă vehiculul;

– nu se frânează, accelerează și nu se iau curbele cu viteză dacă acestea se pot evita;

– nu se lasă animalele nesupravegheate în vehicul pentru o perioadă lungă de timp;

– nu se descarcă animalele dacă nu există o persoană responsabilă  pentru aceasta.

– Transportatorii sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile;

– Transporturile trebuie realizate pe timpul nopţii, sau în primele ore ale dimineţii, astfel încât să fie evitate orele cu temperaturi crescute din timpul zilei;

– Înainte de a pleca la drum, este obligatorie verificarea condiţiilor de microclimat existente în mijlocul de transport, dacă sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului;

 

– Înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport trebuie verificate traseul şi alte aspecte legate de călătorie, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă în cel mai scurt timp;

– La temperaturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu 10-20% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, varstă şi stare fiziologică;

– În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi;

– Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor pe toată durata transportului astfel încât în orice moment al călătoriei temperatura să fie cuprinsă între 5°-30°. De asemenea, apa trebuie să fie asigurată permanent.

Sursa de apă potabilă:

În cazul în care există doar o sursă limitată de apă potabilă, trebuie avut în vedere necesarul zilnic de apă al unui animal, în funcţie de specie, talie, rasă şi stare fiziologică:

SPECIE / Cantitate de apă recomandată

– vaci – lapte / 38 – 52 litri

– bovine / 38 litri

– cabaline / 20 – 45 litri

– porcine / 4 – 11.5 litri

– ovine / 6 litri

– păsări – curte / 0,5litri

Aceste cifre variază în funcţie de vârsta animalului, starea fiziologică, temperatura mediului ambiant şi umiditate.

Toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare, astfel încât să asigure standardele privitoare la bunăstarea animalelor deţinute.

Obligaţii privind transportul animalelor vii:

"Orice persoană care transportă animalele pe teritoriul României are următoarele obligaţii:

a) să accepte doar animalele identificate, care sunt însoţite de documentul de circulație şi document de identificare unic pe viaţă, după caz, sau de documentele obligatorii necesare în cazul comerţului intracomunitar sau al exportului către ţări terţe;
b) să verifice la îmbarcare, pentru fiecare animal, corespondenţa dintre crotaliile auriculare şi documentul de circulație;
c) să prezinte persoanelor responsabile de controlul sanitar-veterinar animalele şi toate documentele prevăzute la lit. a);
d) să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii călătorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) să transporte animalele în vehicule înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în acest scop",

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.MIHAI PONEA

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img