AJOFM VASLUI: Tot ce trebuie sa stiti despre ucenicia la locul de munca

0
44

Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, potrivit Legii nr. 279/2005, republicata. AJOFM Vaslui transmite detalii din legislatia actuala, privind aceasta activitate.

Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.
Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, in conditiile prezentei legi, beneficiaza la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Suma cuvenita se deduce de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.

Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul si nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 36 luni, astfel:
12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;
24 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;
36 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.
Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.
In vederea pregatirii ucenicului, angajatorul care nu este furnizor de formare incheie un contract de prestari de servicii de formare profesionala, cu un furnizor de formare.
Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie care indruma ucenicul in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.
In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.

Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.
Pregatirea ucenicului se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.
In cazul incheierii contractului de ucenicie la locul de munca este necesara respectarea urmatoarelor conditii:
    se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana;
    se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean;
Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie cuprinde si urmatoarele clauze referitoare la:
     denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul;
     denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;
    numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;
    locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;
    durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;
Obligatiile suplimentare ale angajatorului sunt:
     sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le confera un contract de munca incheiat pe durata determinata proportional cu timpul lucrat;
     sa asigure ucenicului pregatirea practica necesara calificarii in care ucenicul se formeaza profesional;
     sa asigure ucenicului accesul la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
     sa asigure finantarea programului de formare profesionala a ucenicului, daca acest program nu este finantat din alte surse.
Cine poate fi incadrat ca ucenic?
Poate incheia contract de ucenicie persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;
    a implinit varsta de 16 ani;
    nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;
    indeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare.

Se pot incadra in munca in calitate de ucenici si urmatoarele categorii:
    cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca in Romania, conform reglementarilor legale in vigoare;
    cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora;
    maternitatea nu constituie motiv de discriminare in executarea uceniciei la locul de munca;
    ucenicii pana la varsta de 26 de ani au dreptul la intretinere, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor.

Pentru informatii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, la telefon 0235/318.184  sau  e-mail: ajofm@vs.anofm.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.