duminică, 26 mai, 2024

Angajari – Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui

Distribuie:

Publicat:

Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui organizeaza concurs , în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr.869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, în vederea ocuparii urmatoarelor posturi publicate in Ziarul „Viata medicala” nr 14 din 08.04.2022 :

– 1 post de medic specialist confirmat in specialitatea medicina de laborator pentru Laboratorul de analize medicale;

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente:

– Cererea de inscriere in care se mentioneaza postul pentru care se doreste sa candideze;

– Copie de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, dupa caz biolog, biochimist, chimist si adeverinta/certificate de confirmare in gradul profesional;

– Copie a Certificatului de membru al organizatiei profesionale, cu viza pentru anul in curs;

– Dovada inscrisului din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art 455, alin(1), lit e sau f, la art 541 alin (1) lit d sau e, respectiv la art 628 alin (1) lit d sau e, din Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori cele de la art 39 alin (1), lit c sau d din Legea nr 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

– Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr 3 la Ordin;

– Cazierul Judiciar si Certificatul de integritate comportamentala;

– Certificatul medical din care sa rezulte ca este APT din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

– Chitanta de plata a taxei de concurs

– Copie xerox carte identitate, certificat nastere si casatorie(daca este cazul);

La depunerea dosarului de concurs, pentru conformitate se va prezenta si originalul documentelor enumerate mai sus.

Tematica de concurs poate fi gasita pe site-ul www.ms.ro , pe pagina oficiala a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui si la Serviciul Managementul Resurselor Umane al institutiei.

Inscrierea la concurs se face la sediul unitatii in termen de 15 zile

calendaristice de la data publicarii acestui anunt in „Viata medicala” iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 – 90 de zile de la publicare.

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUONS al unitatii, telefon 0235/317224.

Manager,

Rinder Ana Smaranda

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img