vineri, 1 martie, 2024

APIA: 30 noiembrie, termenul limita pentru depunerea cererilor de plata pentru asigurarea recoltelor de struguri pentru vin

Distribuie:

Publicat:

Institutia precizeaza ca aceste cereri se depun conform prevederilor articolului 5 (1) din OMADR 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018.

Beneficiarii, persoane fizice/juridice, trebuie sa depuna la Centrele Judetene si la Centrul Municipiului Bucuresti al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, o cerere de plata (conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din normele metodologice), insotita de urmatoarele documente: a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si certificat de inregistrare fiscala, pentru persoane juridice; b) copia actelor care sa dovedeasca dreptul de proprietate si/sau de exploatare pentru suprafata asigurata; c) fisa informatizata a suprafetelor viticole inscrise in R.P.V. pentru care se solicita sprijin financiar, eliberata de catre directiile pentru agricultura judetene ( D.A.J.) si al municipiului Bucuresti; d) copia politei de asigurare.

Aceste documentele sunt prezentate in original si copie, in vederea certificarii de catre reprezentantul APIA prin inscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”, dupa care originalele se restituie beneficiarului.

SURSA:AGERPRES

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img