joi, 30 mai, 2024

BARLAD: PE MOMENT ESTE LA STADIUL DE PROIECT. MODERNIZAREA GRADINEI PUBLICE DOAR PE HARTIE

Distribuie:

Publicat:

Consilierii locali barladeni au fost de acord cu proiectul inițiat de Dumitru Boros , respectiv “aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (documentatia de autorizare a lucrarilor de interventie) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii «Reabilitare Gradina Publica Bârlad» .

Concret, conform expunerii de motive “ se propune amenajarea unei suprafete de 11,6 hectare din totalul celor 17,49 hectare, prin amenajarea cailor principale si secundare de acces, a aleilor principale, reabilitarea sistemului actual de preluare a apelor meteorice, construirea unor alei noi, instalarea unui sistem nou de iluminat, dotarea cu mobilier urban, crearea unui sistem de udare a plantelor. }inând cont de oportunitatea de finantare din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, am initiat întocmirea documentatiei în vederea solicitarii de finantare în cadrul Axei Prioritare 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 9B – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei în orasele mici si mijlocii din România”.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img