joi, 30 mai, 2024

CL Husi se intruneste astazi in sedinta ordinara

Distribuie:

Publicat:

Cei 19 consilieri ai municipiului Husi au fost convocati Joi, 29 august, de catre edilul Ioan Ciupilan intr-o sedinta ordinara ce are loc la Sala Primariei incepand cu orele 15:00.  Pe ordinea de zi sunt un numar de 24 de proiecte de hotarare, insa este posibil ca acestora sa li se adauge cateva proiecte suplimentare.

VEZI PROIECTELE CE VOR FI SUPUSE DEZBATERII

1. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal “Dimitrie Castroian” Husi- initiator primarul municipiului Husi.

2. Proiect de hotarare privind desfiintarea Aparatului Permanent al Consiliului
Local al municipiului Husi- initiator primarul municipiului Husi.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de
functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Husi- initiator primarul municipiului Husi.

4. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din
cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi – initiator primarul municipiului Husi.

5. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din

cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi-
initiator primarul municipiului Husi.

6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al
municipiului Husi nr. 34/2019 privind stabilirea situatiile deosebite pentru
acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure, cuantumul
acestora precum si metodologia de acordare a ajutoarelor, altele decat cele
prevazute expres in Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si
revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 209/2019
privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure care
se afla in situatie de necesitate cauzate de calamitati naturale pe raza
municipiului Husi- initiator primarul municipiului Husi.

7. Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii
locuintei apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in Drum
Cotoi nr.2, catre actualul chirias – initiator primarul municipiului Husi.

8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor

mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi-
initiator primarul municipiului Husi.

9. Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local al
municipiului Husi nr. 222 din 25.07.2019 privind aprobarea trecerii din
domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al municipiului Husi
a centralelor termice numerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 si 10 proprietatea U.A.T Husi
– initiator primarul municipiului Husi.

10.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a
terenului in suprafata totala de 10.000 mp, apartinand domeniului privat al
municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada
Dosoftei nr.3- initiator primarul municipiului Husi.

11.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a
terenului in suprafata totala de 10.000 mp, apartinand domeniului privat al
municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada
Ciprian Porumbescu nr.44 – initiator primarul municipiului Husi.

12.Proiect de hotarare privind inscrierea definitiva in domeniul privat al
Municipiului Husi a imobilului reprezentand teren intravilan, situat in
municipiul Husi, strada Alexandru Ghitescu nr.17, individualizat prin numar
cadastral 77647-CC- initiator primarul municipiului Husi.

13.Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru
tineri, in regim de inchirere tip A.N.L, intocmita in baza listei de prioritate
pentru acordarea locuintelor A.N.L., aprobata prin Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 – initiator primarul
municipiului Husi.

14.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de
concesiune nr.30896 din 20.12.2004, concesionar d-na dr.Nacu Mihaela,
pentru spatiul cabinet stomatologic nr.3, situat in incinta imobilului
“Stomatologie”, in suprafata totala de 42,18 mp, apartinand domeniului privat
al municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.21 – initiator primarul
municipiului Husi.

15.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere
teren in intravilan, pentru construire locuinta unifamiliala , anexe gospodaresti
si imprejmuire teren, amplasament: extravilan municipiul Husi T.44, P.3917,
3917/3/34, CF 76211, 70769, judetul Vaslui, beneficiar Armanu Daniel –
initiator primarul municipiului Husi.

16.Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilelor – terenuri cu
numarul cadastral 77462 in 3 loturi distincte situate in Cartier Dric.2 – initiator
primarul municipiului Husi.

17.Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilelor – terenuri cu
numarul cadastral 77432 in 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 77441 in
2 loturi distincte situate in Cartier Dric.3 – initiator primarul municipiului
Husi.

18.Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii titularului contractului de
inchiriere nr.18297 din 15.11.2018, al apartamentului situat in municipiul

Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.9.C,bl.ANL.4,sc.A, et.1, ap.8- initiator
primarul municipiului Husi.

19.Proiect de hotarare privind actualizarea valorii contractului de lucrari “Lucrari
privind asigurarea securitatii la incendiu Centrul Comunitar Integrat in
municipiul Husi” – initiator primarul municipiului Husi.

20.Proiect de hotarare privind actualizarea documentatiei tehnico-economice
pentru obiectivul de investitie “Reabilitare Centrul Comunitar Integrat in
municipiul Husi” – initiator primarul municipiului Husi.

21.Proiect de hotarare privind aprobarea indicilor de producere pentru deseuri
menajere, deseuri stradale, deseuri asimilabile celor menajere, deseuri din
gradinarit de la populatie,agenti economici si institutii publice, a
coeficientului de variatie zilnica a cantitatilor de deseuri si a greutatii
specifice pentru deseuri menajere si deseuri asimilabile celor menajere
generate de populatie, agenti economici si institutii – initiator primarul
municipiului Husi.

22.Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru inchiriere utilaje si
containere de 4 mc, pentru transportul diferitelor tipuri de deseuri, utilizate de
S.C. "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUSI – initiator primarul
municipiului Husi.

23.Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii tarifelor utilizate de SC
"ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUSI pentru prestarea serviciilor de
salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.08.2019-
initiator primarul municipiului Husi.

24.Adresa Camerei de Conturi Vaslui nr. 1124 din 15.07.2019, inregistrata la
Primaria municipiului Husi la nr.18479 din 17.07.2019 – Raportul privind
modul de ducere la indeplinire a masurilor transmise prin Scrisoarea nr.959
din 27.09.2018, intocmit la nivelul U.A.T. Municipiul Husi si inregistrat sub
nr. 1124/16713/28.06.2019,impreuna cu Decizia nr.959/1 din 15.07.2019
privind prelungirea termenului pentru realizarea recomandarilor transmise
prin Scrisoarea nr.959 din 27.09.2018.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img