Critici pentru A. Lazar din interiorul sistemului:Eroarea unui grefier nu poate constitui pentru magistrat o justificare a neindeplinirii corecte a unui demers

0
22

Asociația Procurorilor din România transmite că o eroare a unui grefier nu poate constitui, pentru un magistrat, o justificare a neîndeplinirii corecte a unui demers. Precizarea vine în contextul în care procurorul general al României a transmis că la dosarul de candidatură a fost depusă ordonanța de clasare a unui dosar al lui Klaus Iohannis din greșeala unui grefier, fiind vorba despre o confuzie de nume. Procurorul care a clasat dosarul este Cristian Lazăr.

"Referitor la Comunicatul Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial din 31.10.2018, sindicat afiliat la Federatia Publisind, Asociația Procurorilor din România iși exprimă sprijinul față de categoria socio-profesională a grefierilor din România, o categorie profesională indispensabilă desfășuririi activității instanțelor și parchetelor, așa cum se stipulează in art.2 din Legea nr.56712004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea "(l)înfăptuirea actului de justiție, munca personalului auxiliare de specialitate al instanțelor judecătorești constituie un sprijin pentru judecători și procurori, competența acestei categorii de personal și indeplinirea corectă a sarcinilor care ii revin jucând un rol important in buna desfăsurare a intregii activități a instanlelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea" .

În art. 124 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor (Ordinul ministrului Justiției nr. 26321C12014, cu modificările ulterioare) sunt specificate atribuțiile grefierilor: ,,a) primesc de la grefierul șef ierarhic lucrările repartizate prin rezoluție de procurorul ierarhic superior și le înregistrează în registrele parchetului; b) inregistrează lucrările în registrele de evidență, precum ;i in alte evidenle; c) completeazd zilnic registrele (…); d) scad lucrdrile solulionate in registre Ei, dup caz, iau mdsuri de expediere sau arhivare a acestora; e) dactilografiază sau tehnoredactează lucrările repartizate de grefierul șef ierarhic (…); g) exercită orice atributii alte prevăzute fisa postului h) în exercitarea atribuțiilor au obligația de a păstra secretul profesional și confidențialitatea lucrărilor; i) răspund pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la lit. a) – h)".

Identificarea unei presupuse/eventuale erori in activitatea vreunui grefier, activitate care, insă, nu se subsumează atribuțiilor specifice muncii acestuia, este de natură a aduce prejudicii de imagine profesiei de grefier și nu poate constitui – pentru un magistrat – o justificare a neindeplinirii corecte a unui demers intreprins de acesta din urmă", transmite Asociația Procurorilor din România.

Asociația Procurorilor din România este condusă de Elena Iordache, procuror la Parchetul General.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.