joi, 30 mai, 2024

Inovarea si diversificarea activitatii societății SC BEB FOOD SRL

Distribuie:

Publicat:

Inovarea si diversificarea activitatii societății SC BEB FOOD SRL

Titlul proiectului: Inovarea si diversificarea activitatii societății SC BEB FOOD SRL

Numele beneficiarului S.C. BEB FOOD S.R.L Cod MySMIS 131392

Numele programului Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene”

Numele Organismului Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est”

Valoarea totala a proiectului: 848,301.91 RON Valoarea finanțării nerambursabile:

Perioada de derulare a proiectului: 568,277.22 RON 01.06.2019 – 30.09.2022

Proiectul „ Inovarea si diversificarea activitatii societății SC BEB FOOD SRL”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC BEB FOOD S.R.L., și are ca și obiective specifice:

• Introducerea de 3 servicii noi ca urmare a inovării şi diversificării proceselor în cadrul firmei cu ajutorul noului flux tehnologic prin achizitionare de echipamente pentru desfasurarea activitatii de tratare si acoperire a metalelor.

• Creşterea capacităţii productive prin inovarea fluxului tehnologic ca urmare a achiziționarii a 3 echipamente.

• Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 3 persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului. Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul a contribuit la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediuluide afaceri.

Printre principalele rezultate ale implementării proiectului „ „ Inovarea si diversificarea activitatii societății SC BEB FOOD SRL” se numără:

1. 3 servicii noi pâna la finalizarea implementarii proiectului

2. Capacitate productiva crescuta pâna la finalizarea perioadei de implementare ca urmare a inovarii fluxului tehnologic prin 3.

3 locuri de munca nou create în perioada de implementare al proiectului www.inforegio.ro

| facebook.com/inforegio.ro Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Date de contact beneficiar: Municipiul Iasi, Str. Tabacului nr. 1C, Incaperea 6, Bloc 255, Etaj 3, Ap. 13, Judet Iasi, tel 0751290460 fax-, Email: sunrise_ichim@yahoo.com Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. www.adrnordest.ro

Această investiție are un impact pozitiv asupra regiunii Nord-Est, județul Iasi pe plan economic datorită faptului că se va extinde și dezvolta activitatea curentă pe piață; pe plan social, cel mai important beneficiu oferit de implementarea prezentului plan de investiții este crearea a 3 locuri de muncă, dintre care 1 post este atribuit persoanelor din categorii defavorizate.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img