joi, 18 aprilie, 2024

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui : „Omul sfințește locul” , o prezintă pe doamna Berica Ecaterina, profesor pentru învățământul preșcolar

Distribuie:

Publicat:

 " Ediția specială de astăzi, „Omul sfințește locul” , o prezintă pe doamna Berica Ecaterina, profesor pentru învățământul preșcolar. 

Este absolventă a Liceului Pedagogic ,,Alexandru Vlahuță” Bârlad, specializarea educatoare, promoția 1979, obţinȃnd repartiţie, ca titular, la Grădiniţa Cu P.P. Nr.12 Huşi. A ales să își dăruiască sufletul copiilor din învăţămȃntul preşcolar, urmând exemplul mamei sale, Mînza Marcela, educatoare dedicată, din Fălciu .

Funcţionează ca educatoare – director la Grădiniţa Nr.5 Huşi, pentru o perioadă de 8 ani, 1982- 1990 , unde, împreună cu celelalte colege, s-a preocupat ca fiecare copil să se bucure de o atmosferă de basm, voie bună, dovedind calităţi de dascăl empatic , devotat şi manager responsabil şi echidistant.

Din 1997 este educatoare la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Huşi, fiind numită şi responsabilă de Cerc pedagogic, zona Huşi, din partea Casa Corpului Didactic Vaslui, în cadrul căruia a îndrumat tinerele educatoare şi a efectuat inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice în învăţământul preşcolar, pȃnă în 2003 .

Obţine licenţa ca profesor- limba şi literatura română, limba şi literatura engleză – absolvind Universitatea ,, Spiru Haret’’ Bucuresti, în 2008.

Funcţionează ca manager al unităţii, find numit director , 01.04. 1998 – 30.08. 2011, respectiv 2011-2015; apoi prin concurs , perioada 2016-2019, cȃnd decide să practice profesiunea de profesor pentru învăţămȃnt preşcolar;

Pasiunea pentru limbile străine o determină să urmeze cursuri de specialitate: 2006 – Curs universitar Arion ,, Intercultural Education’’ European Platform For Dutch Education , Haga , Olanda – şi Comenius 2.2 –Training course- ,,Portofoliul educatorului european’’ Universitatea –Cipru. Acestea îi conferă pregătirea necesară pentru a deveni coordonator naţional de proiect Comenius 1 în cadrul Programului european Socrates 01.09. 2002 – 01.09. 200, avȃnd ca sarcină coordonarea activităţii de cooperare internaţională, integrare europeană şi dezvoltare instituţională la nivelul unităţii, Grădiniţa cu P.P. Nr.2 Huşi, în cadrul proiectului şcolar Comenius1, ,,Să ne cunoaştem regiunea ’’, în parteneriat cu grădiniţe din Grecia, Italia şi Spania.

Coordonează activitatea de cooperare internaţională, integrare europeană şi dezvoltare instituţională la nivelul unităţii, Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Huşi, Vaslui, în cadrul proiectului şcolar Comenius 1 ,, Flights of birds’’ în parteneriat cu grădiniţe din Estonia, Letonia, Anglia, Finlanda, Polonia şi Spania.

Continuă, în perioada 01.09. 2008 – 01.09. 2010 să fie coordonator naţional de Proiect multilateral Comenius, în cadrul Programului european Life Long Learning, la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Huşi, Vaslui şi coordonează activitatea de cooperare internaţională, integrare europeană şi dezvoltare instituţionala la nivelul unităţii, în cadrul proiectului Comenius ,, Let’s do something for our planet’’ în parteneriat cu grădiniţe şi şcoli din: Italia, Letonia, Spania, Franţa, Austria, Bulgaria, Suedia şi România

Anii 2011- 2014 îi aduc noi responsabilităţi în calitate de coordonator de proiect educaţional regional Grădiniţa cu P.P. nr 1 Huşi , Vaslui (P.J.) Grădiniţa cu P.P. Nr. 2 ( structură) , coordonarea activităţilor din unitate şi în cadrul parteneriatului educaţional cu Grădiniţe din Huşi, Bîrlad şi Vaslui , Ilfov, Braşov, Iaşi, în cadrul proiectului educaţional regional ,, Să facem ceva pentru planeta noastră’’, sustenabilitatea proiectului internaţional ,, Let’s do something for our planet’’ încheiat în 2010.

A dovedit iubire de folclor, muzică, dans, încurajȃnd copiii şi elevii huşeni, să îşi exprime talentul în spectacolele organizate ȋn Huşi, ce vor rămȃne definitiv în memorie .

Din 2015 pȃnă în 2017 este coordonator național de proiect internațional ERASMUS +, la Grădiniţa cu P.P. nr 1 Huşi , Vaslui (P.J.)- Grădiniţa cu P.P. Nr. 2 ( structură) ; coordonează activitatea de cooperare internaţională, integrare Europeană şi dezvoltare instituţionala la nivelul unităţii, în cadrul proiectului ERASMUS+ , ,, Let’s eat together, Everybody Around the Table ”, în parteneriat cu grădinițe din : Franța, Turcia, Letonia, Bulgaria și Grecia .

Ca manager al unităţii, a colaborat cu grupurile de părinţi, fiind membru fondator al Asociaţiei „Viitorul Copiilor Huşeni”. Alături de preşedinte, a obţinut aprobarea unui proiect finanţat de Consiliul Judeţean Vaslui , aducȃnd o zestre de 15 costume de fete şi 15 costume naţionale de băieţi şi 2 costume complete de adulţi. Acestea au dat culoare şi originalitate spectacolelor concurs „Aici e vatra noastră strămoşească”, purtate cu mȃndrie de către copiii interpreţi în formaţiile de muzică şi dans popular moldovenesc.

Talentul pentru scris al doamnei Ecaterina Berica, rămȃne înscris în Ghiduri metodice pentru educaţie ecologică, cȃt şi în publicaţiile ce îi poartă numele.

Spirit empatic, nu a rămas indiferentă la copiii din zona Huşului şi din împrejurimi, desfăşurând şi organizaând la un nivel de masă activitatea de voluntariat. Membru fondator al Asociaţiei de voluntari „Club Kiwanis Huşi”, a reprezentat clubul şi ţara, în calitate de guvernator Kiwanis Romania, iniţiind şi coordonȃnd acţiuni din şcoli şi grădinite prin care copii cu dificultăţi materiale au fost ajutaţi cu rechizite, alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte.

Evenimentele din Ucraina, ce au luat prin surprindere comunitatea internaţională, au avut ecou şi în sufletul doamnei Berica Ecaterina, implicȃndu-se voluntar, alături de huşeni, în acţiuni cu un puternic impact emoţional, în care copii şi parinţi ucrainieni, aflaţi ȋn tranzit , s-au bucurat de masă caldă, îmbrăcăminte, obiecte de uz peronal, dar, mai ales, de afecţiune.

Prin prietenia legată cu personalităţi din Franţa, Cambrai, America, în cadrul proiectelor internaţionale, cât şi locale, prin clubul Kiwanis Huşi , a reuşit direcţionarea periodică spre Huşi de transporturi gratuite de încălţăminte, îmbrăcăminte, sume de bani, laptopuri, rechizite, cărţi, ce au fost distribuite ȋn grădiniţele, şcolile şi liceeele din oraşul Huşi. A iniţiat concursul „Premiem performanţa”, în care elevi şi copii cu dificultăţi materiale , dar foarte buni la învăţătură, au fost premiaţi în spectacolele al căror promotor a fost doamna Berica Ecaterina, alături de inimoase cadre didactice devotate meseriei, dascăli la fel de empatici şi implicaţi în formarea ca oameni a copiilor de orice vȃrstă.

De aproape 43 de ani, profesorul pentru învăţămȃnt preşcolar, Ecaterina Berica, prin capacitatea de comunicare, empatie, pasiunea pentru frumosul din cuvȃnt, dans, cȃntec, iubirea de tradiţii şi folclor , ataşamentul faţă de plaiul natal, a adus împreună şi pe cei ce abia învăţau să ȋşi rostească numele, micuţii din grădiniţe, cȃt şi pe învăţătorii, profesorii şi talentaţii elevi din şcoli şi licee din zona judeţ, din ţară, cȃt şi din Europa. Excelenţa este titlul de pe diplome cȃştigate de profesorul, Ecaterina Berica, iar faptul că omul sfinţeşte locul, o demonstrează faptul că Grădiniţa cu P.P. Nr.2 Huşi, unitate manageriată de domnia sa, a obţinut titlul de prima „Şcoală Europeană” din Huşi, o premieră la acea dată. "

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img