marți, 21 mai, 2024

PATRES: Noua lege destinată sectorului regenerabilelor reprezintă un sprijin real pentru investitori

Distribuie:

Publicat:

Noua lege dedicată sectorului regenerabilelor, aprobată recent în Plenul Camerei Deputaţilor, acordă o şansă reală producătorilor de energie din surse regenerabile pentru a se redresa şi a-şi dezvolta afacerilor, sunt de părere reprezentanţii Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aduce o serie de noutăţi propuse de către producătorii de energie din resurse regenerabile (E-SRE).

"Considerăm că proiectul de lege, la care s-a lucrat foarte mult în Comisia de Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor, este un succes şi reprezintă un sprijin real pentru toţi producătorii din sectorul regenerabilelor. Mare parte din amendamentele propuse de PATRES au fost aprobate, ceea ce înseamnă că numeroşi producători, mai ales cei mici şi mijlocii, au şanse să îşi salveze afacerile", a afirmat Viorel Lefter, preşedinte PATRES, într-un comunicat remis AGERPRES.

La propunerea patronatelor din industria de profil, în documentul aprobat în Parlament se arată că producătorii de energie electrică şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi sau care au beneficiat de sistemul de promovare şi deţin certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, vor putea să încheie contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a certificatelor verzi.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea performanţelor financiare şi de producţie, doi sau mai mulţi producători de energie din surse regenerabile, indiferent de tehnologia folosită, pot participa pe pieţele concurenţiale de energie împreună ca o singură entitate agregată, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei.

Actul normativ prevede, totodată, garantarea preluării tuturor certificatelor verzi estimate a fi emise în perioada 1 aprilie 2017 – 31 decembrie 2031, inclusiv a certificatelor verzi amânate de la tranzacţionare, în condiţiile în care consumul final nu scade sub valoarea medie din perioada 2017 – 2022.

O altă prevedere se referă la faptul că, începând cu 1 aprilie 2017 şi până la data de 31 decembrie 2020, se amână temporar tranzacţionarea a două certificate verzi pentru centralele electrice solare pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Energie (ANRE) până la data de 31 decembrie 2013. Recuperarea certificatelor verzi amânate se va face începând cu 1 ianuarie 2021, în tranşe egale lunare până la data de 31 decembrie 2030, după ce, anterior, perioada de recuperare fusese stabilită între anii 2025 şi 2030.

Conform documentului, acordarea de certificate verzi va fi pentru întreaga producţie livrată în Sistemul Energetic Naţional (SEN), nu doar pentru minimul între notificare şi producţie, în cazul centralelor dispecerizabile.

"Impactul la consumatorul final va creşte la maxim 11,7 euro/MWh în anul 2018 şi va fi de 12,5 euro/MWh în anul 2019, 13 euro/ MWh în 2020, respectiv 2021 şi 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. După anul 2023, ANRE poate propune reducerea impactului dacă va constata o ofertă insuficientă de certificate verzi pe piaţă, în urma creşterii impactului la consumatorul final, coroborat cu consumul de energie electrică de la nivelul anului 2017. Pentru echilibrarea taxării energiei electrice în ceea ce priveşte schema de certificate verzi între consumatorii din România şi livrarea energiei electrice în afara graniţelor României, s-a adoptat un amendament cu referire la energia electrică produsă în România şi vândută de către furnizori unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens", se menţionează în comunicatul PATRES.

În noua lege se mai prevede introducerea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, în cadrul căreia se va asigura tranzacţionarea energiei electrice din surse regenerabile asociat cu certificatele verzi aferente cantităţii de energie electrică tranzacţionate. În acelaşi timp, pieţele anonime spot vor funcţiona în sistemul pro – rata, înlocuind astfel "marca de timp'.

Reprezentanţii PATRES precizează că un articol nou, care a suportat modificări înainte de a ajunge în Plenul Camerei Deputaţilor, prevede că "operatorii economici vor achiziţiona din piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi atât anual, cât şi trimestrial, un procent de minim 50% din numărul de certificate verzi aferent îndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, cu excepţia contractelor bilaterale încheiate anterior intrării în vigoare a OUG 24/2017 şi/sau a numărului de certificate verzi transferate din contul de producător în cel de furnizor pentru situaţia când operatorul economic are obligaţia de achiziţie de certificate verzi şi are calitatea atât de producător, cât şi de furnizor".

Un alt articol aprobat prevede că Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, poate elabora schema de ajutor de stat pentru sprijinirea producerii energiei electrice din surse regenerabile sub forma unei prime fixe pe tip de tehnologie, care se adaugă la preţul mediu al energiei electrice rezultat din tranzacţiile pe piaţa centralizată de energie electrică, ca şi alternativă la sistemul de promovare prin certificate verzi.

În acest sens, patronatele din domeniu vor propune urgentarea formării unui grup de lucru care va avea ca scop elaborarea metodologiei de aplicare a sistemului alternativ de tipul "Feed in Premium".

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES şi-a început activitatea în anul 2014, la iniţiativa unui grup de producători de energie din surse regenerabile nemulţumiţi de desele modificări şi necorelări ale sistemului legislativ cu realităţile şi nevoile producătorilor. În momentul de faţă, din PATRES fac parte 100 de companii – producători de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumulând o putere instalată de peste 1200 MW. AGERPRES/

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img