sâmbătă, 25 mai, 2024

Prefectura Vaslui : COLEGIU PREFECTURAL Implementarea PNDR 2014-2020

Distribuie:

Publicat:

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a avut deschise şi în anul 2019, prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2014-2020), sesiuni de primire cereri de finanțare pentru următoarele sub-măsuri:

SM4.1a – Sprijin pentru investiții în exploatații pomicole, cu alocare de fonduri în valoare de 65.413.105 euro. Urmare a cererilor de finanţare depuse, fondurile aferente submăsurii 4.1a au fost epuizate, iar sesiunea de depunere a fost deschisa până la data de 15 august 2019. La nivelul judeţului Vaslui au fost depuse un număr de 7 proiecte cu construcţii montaj, în valoare de 5.760.655 euro, aflate în prezent în etapa de  evaluare la nivelul Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Iaşi;

SM4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole, cu următoarele alocări de fonduri: SM 4.2 sectorul creare unităţi de procesare = 25.200.000 euro şi SM 4.2 sectorul de dezvoltare şi modernizare unităţi de procesare = 2.666.426 euro. Sesiunea de depunere de proiecte pe această submăsură este în derulare, iar la nivelul judeţului Vaslui au fost depuse un număr de 3 proiecte pentru sectorul creare unităţi de procesare, în valoare totală de 2.671.666 euro, aflate în etapa de evaluare;

SM4.2 GBER MINIMIS – Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole aferente submăsurii 4.2, cu o alocare totală de 6.000.000 euro. Sesiunea de depunere de proiecte submăsura 4.2/4.2a/4.2 GBER este în derulare până la data de 30.06.2020;

SM 5.1 Sprijin pentru investiţii în acțiuni preventive menite să reducă consecinţele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale, cu o alocare totală de 7.360.000 euro pentru beneficiarii publici şi 7.415.003 euro pentru beneficiarii privaţi. Sesiunea a fost deschisă până la data de 30.11.2019, iar la nivelul judeţului Vaslui au fost depuse un număr de 4 proiecte, în valoare totală de 159.867 euro, aflate în etapa de evaluare, instrumentarea acestora fiind făcută de către Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Iaşi. Dintre aceste 4 proiecte, un număr de 3 au fost depuse de RNP-ROMSILVA RA – DIRECŢIA SILVICĂ Vaslui, în vederea achiziţionării de camere frigorifice destinate depozitării temporare a animalelor sălbatice vânate, până la primirea rezultatelor probelor prelevate, care să deservească mai multe fonduri cinegetice, respectiv nr. 22 – Valea Teiului, nr. 29 – Barboși, nr. 30 – Șișcani și nr. 31 – Dobrina, (Ocolul Silvic Huși), nr. 32 – Banca și nr. 39 – Epureni (Ocolul Silvic Epureni), nr.15 – Roșiești și nr.18 – Florești (Ocolul Silvic Vaslui). Cel de-al patrulea proiect pe această submăsură a fost depus de către DIRECȚIA SANITARĂ-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Vaslui si vizează achiziția de dotări și echipamente de laborator cu scopul de a crește capacitatea operațională de intervenție pentru PPA;

SM16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare, cu o alocare totală de 4.744.665 euro şi pentru sectorul pomicol de 6.668.484 euro (sesiune de depunere de proiecte în derulare până la data de 30.04.2020). La nivelul judeţului Vaslui au fost depuse un număr de 2 proiecte, în valoare de 200.000 euro, aflate în prezent în etapa de  evaluare;

SM6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici cu o alocare totală de 45.900.000 euro, din care 13.770.000 euro pentru zona montană (sesiune de depunere de proiecte închisă). Pe aceasta submăsură, la nivelul judeţului Vaslui s-au depus un număr de 81 proiecte în valoare totală de 1.215.000 euro, aflate în prezent în etapa de evaluare. Interesul pentru accesarea de fonduri europene, manifestat de fermieri în special pentru SM 6.3, în anul 2019 s-a concretizat în numărul mare de cereri de finanţare depuse spre evaluare, ceea ce a făcut ca judeţul Vaslui să se situeze pe primul loc ca şi număr de proiecte depuse  în cadrul regiunii NE;

Un element de noutate în anul 2019 l-a constituit lansarea submăsurii SM17.1- Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor, cu o alocare totală de 42.797.487 euro (sesiune de depunere de proiecte închisă la data de 30.11.2019, pentru culturile de primăvară). În cadrul acestei submăsuri, se acordă sprijin pentru rambursarea unei părți din prima de asigurare eligibilă plătită de către fermierii activi în baza contractelor de asigurare încheiate cu firmele de asigurare, în condiţiile legii.  Sprijinul se acordă diferenţiat, în funcţie de dimensiunea exploataţiei astfel: până la 11.999 SO se decontează 70% din valoarea primei de asigurare plătită de către beneficiarul fermier activ, iar pentru exploataţiile de peste 12.000 SO se decontează 55% din valoarea primei de asigurare. La nivelul judeţului Vaslui, pe această submăsură au fost depuse un număr de 23 cereri de finanţare, în valoare aproximativă de 12.260 euro, o parte dintre ele aflate în etapa de evaluare. În perioada imediat următoare, aşteptăm lansarea unei noi sesiuni de depunere cereri de finanţare pentru primele de asigurare ale culturilor de toamnă.

Situaţia plăţilor efectuate pentru dosarele cerere de plată ale beneficiarilor din  judeţul Vaslui este următoarea:

SECTORUL AGRICOL

Situaţia Plăţilor efectuate în  anul financiar cuprins între 16.10.2018-15.10.2019: 864.310.98 EURO buget UE, pe fiecare submăsura în parte, astfel:
SM 6.1 –  303.688 EURO buget UE;
SM 6.3 – 525.724,51 EURO buget UE;
SM 4.1 – 4.856,41 EURO buget UE;
SM 4.2 – 30.042 EURO buget UE.
Cu ajutorul proiectelor depuse prin PNDR 2014-2020 cel mai mare câştig pentru beneficiarii noştri în anii anteriori, când s-au derulat proiectele de investiţii mari pe SM 4.1, a fost înnoirea parcului de utilaje, ceea ce va conduce în timp la efectuarea de lucrări agricole superioare calitativ şi implicit producţii sporite obţinute.
În cadrul proiectelor finalizate în anul 2019, pentru fermele mici, beneficiari ai submăsurilor 6.1 şi 6.3, au fost achiziţionate atât utilaje pentru prelucrarea unor suprafeţe mai reduse de teren (motocultoare, combinatoare, semănători, tractoare de mici dimensiuni, instalaţii de irigat, etc) cât şi multe utilaje pentru sectorul apicol, respectiv maşini de descăpăcit, centrifugi de diferite dimensiuni, lăzi de stupi, topitoare, mic inventar pentru uz apicol.

 
SECTORUL NON-AGRICOL

La nivelul Serviciului Leader şi Investiţii Non-Agricole din cadrul OJFIR Vaslui şi în  anul 2019 a continuat colaborarea cu cele 5 grupuri de acţiune locală, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Vaslui, astfel:
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Moldo- Prut;
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui;
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord;
Asociaţia Valea Tutovei şi Zeletinului;
Asociaţia Valea Racovei.
Acestea, prin strategiile de dezvoltare locală propuse şi aprobate de Autoritatea de Management din cadrul MADR se implică activ în atragerea de potenţiali beneficiari în vederea contractării şi derulării de proiecte în cadrul alocărilor disponibile pentru fiecare GAL în parte. Toate cele 5 GAL-uri din judeţul Vaslui au avut în derulare sesiuni proprii de depunere de proiecte pentru măsuri similare cu cele din PNDR, proiectele fiind în prezent în derulare sau în diverse stadii de contractare de către AFIR.
Pe lângă aceste 5 grupuri de acţiune locală care au sediul pe teritoriul judeţului, facem precizarea că în judeţul Vaslui mai funcţionează şi GAL Covurlui, GAL Tecuci şi GAL Ştefan cel Mare. Aceste 3 GAL-uri au sediul şi activează pe teritoriul judeţelor Galaţi, respectiv Iaşi, dar le sunt arondate şi comune din judeţul Vaslui, situate la limita cu aceste judeţe, iar beneficiarii au depus proiecte în cadrul strategiilor de dezvoltare aferente acestor GAL-uri.
În anul 2019, la nivelul Serviciului Leader şi Investiţii Non-Agricole din cadrul OJFIR Vaslui, au fost primite spre instrumentare proiecte de la nivelul Grupurilor de Acţiune Locală (GAL-uri), prin intermediul submăsurii 19.2-  “Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, după cum urmează:
Beneficiari privaţi, un număr de 28 proiecte, în valoare totală de 884.327,71 euro din care un număr de 20 proiecte pentru sectorul agricol (în valoare totală de 676.879,50 euro) şi un număr de 8 proiecte pentru sectorul non- agricol (în valoare totală de 207.448,21 euro);
Beneficiari publici- comunele din judeţul Vaslui (Epureni- 2 proiecte, Fălciu- 2 proiecte, Poieneşti, Tutova, Perieni, Zorleni, Zăpodeni, Ivăneşti), Parohia Parpaniţa- Negreşti şi o asociaţie de dezvoltare comunitară, un număr de 12 proiecte în valoare de 699.754 euro.
Situaţia Plăţilor efectuate în anul anul financiar cuprins între 16.10.2018-15.10.2019: 1.591.919,87 EURO buget UE, pe fiecare submăsură în parte, astfel:
SM 6.2 –  64.594,50 EURO buget UE;
SM 19.2 –1.107.728,30 EURO buget UE;
În anul 2019, Serviciul Leader şi Investiţii Non-Agricole din cadrul OJFIR Vaslui, a preluat o parte din activitatea de plăţi din cadrul Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Iaşi, respectiv beneficiarii publici, comune de pe teritoriul judeţului. Pentru aceştia s-au efectuat plăţi, astfel:
SM 19.2 PUBLICI –419.597,07 EURO buget UE.
Proiectele finalizate în perioada 16.10.2018-15.10.2019, aferente anului fiscal 2019 au permis realizarea în judeţul Vaslui a unor investiţii deosebite, astfel:
SM 6.2: investiţii pentru realizare lumânări decorative, dotări pentru realizarea de activităţi artistice, dotări pentru ateliere foto-video, genţi din piele prelucrate şi încrustate manual;
SM 19.2 beneficari privaţi:  achiziţii de utilaje agricole pentru prelucrarea unor suprafeţe mai mari de teren, respectiv: tractoare, remorci, pluguri, combinatoare, semănători pentru plante păioase şi cereale, combine, prese de balotat, instalaţii de erbicidat, etc;
SM 19.2 beneficiari publici: achiziţii de bunuri pentru activităţi cultural artistice şi pentru serviciile publice din cadrul primăriilor, astfel: autospeciale pentru stingere incendii complet echipate, buldo-excavatoare, tractoare, remorci, precum şi accesorii multifuncţionale pentru acestea, costume populare, scenă demontabilă şi accesorii pentru sonorizare, etc.

BENEFICIARI PUBLICI

Toate informaţiile la care facem referire în cadrul acestui capitol al prezentării sunt aferente unor proiecte depuse şi contractate în anii anteriori, a căror instrumentare s-a realizat la nivelul Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 1 NE Iasi, dar care aparţin unor beneficiari publici de pe teritoriul judeţului Vaslui, astfel:
Submăsura 7.2- „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”: În anul 2019, pe  submăsura 7.2 s-au efectuat plăţi la proiectele implementate de un număr de 7 comune, în valoare totală de 1.629.267,35 euro, pentru UAT: Fălciu, Puieşti, Dimitrie Cantemir, Muntenii de Jos, Tutova, Zorleni, Laza;  
Submăsura 7.6- „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”: În anul 2019, pe  submăsura 7.6 s-au efectuat plăţi la proiectele implementate de un număr de 8 comune în valoare totală de 406.435,59 euro, pentru UAT: Zorleni, Berezeni, Gîrceni, Tanacu, Ivăneşti, Vetrişoaia, Văleni, Codăeşti. Proiectele aflate în implementare vizează reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminelor culturale din comunele respective;
Submasura 4.3- „Sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier” În anul 2019, pe submăsura 4.3 s-au efectuat plăţi la proiectele implementate în valoare totală de 790.660,91 euro, pentru următorii beneficiari din judeţul Vaslui:
OUAI Lunca Banului- Modernizarea plotului de irigaţii SPP 11, din amenajarea de irigaţii Albiţa Fălciu, judeţul Vaslui;
OUAI Prut Berezeni- Modernizarea şi retehnologizarea sistemului de irigaţii la OUAI Prut Berezeni, judeţul Vaslui;
OUAI Doniceasa Fălciu- Modernizarea şi retehnologizarea sistemului de irigaţii la OUAI Doniceasa Fălciu, judeţul Vaslui;
Comuna Rebricea- Modernizare drumuri agricole de exploatare în comuna Rebricea, judeţul Vaslui.
Submăsura 19.2- “Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”: În anul 2019, pe  submăsura 19.2 s-au efectuat plăţi în valoare totală de 2.317.576,99 euro, pentru UAT: Tătărăni, Rebricea, Blăgeşti, Ştefan cel Mare, Todireşti, Dumeşti, Zăpodeni, Tanacu, Tăcuta, Bogdana, Dăneşti, Dodeşti, Voineşti, Şuletea, Costeşti, Gîrceni, Găgeşti, Pădureni, Puieşti, Vultureşti, Griviţa, Roşieşti, Vinderei, Vetrişoaia, Ghergheşti, Vutcani, Hoceni, Zorleni, Puşcaşi, Băcani, Cozmeşti, Ivăneşti, Bogdăniţa, Codăeşti, Alexandru Vlahuţă, Pogana, Pungeşti, Coroieşti şi Muntenii de Jos.
Ca o concluzie, în anul financiar 2019- perioada de plăţi cuprinsă între 16.10.2018-15.10.2019, la nivelul OJFIR Vaslui, dintr-un targhet stabilit de către AFIR Bucureşti de 1.5 milioane euro, s-au realizat plăţi în valoare de 2.54 milioane euro buget UE (169,77%). Aceste cifre reprezintă eforturile susţinute ale unui număr de 20 de salariaţi, o echipă dinamică, implicată activ în munca şi colaborarea cu beneficiarii de fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img