Seful Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii spulbera un mit: Referendumul pentru casatorie NU afecteaza familiile monoparentale

0
54

Asztalos Csaba, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, intervine în dezbaterea referitoare la referendumul pentru modificarea articolului 48 din Constituţie. Deşi a anunţat că nu participă la referendum, şeful CNCD demontează unul dintre principalele argumente împotriva modificării Constituţiei. Acesta afirmă că modificarea nu afectează deloc familiile monoparentale sau alte tipuri de familie recunoscute oficial în România.

Şeful CNCD afirmă că referendumul nu are nicio urmare juridică directă. Singurul efect este acela că o viitoare legalizare a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex se va putea face doar cu modificarea Constituţiei, nu printr-o lege sau o ordonanţă de urgenţă.

Textul publicat de Asztalos Csaba pe Facebook:

ABC – REFERENDUM – simplu și fără patimă!

“FIȚI ÎNȚELEPȚI CA ȘERPII ȘI BLÂNZI CA PORUMBEII” (Matei 10: 16)

Revizuirea art. 48 din Constituția României are ca obiect

“DOAR O PRECIZARE”

A. Care este obiectul referendumului?

“Propunerea de modificare a art.48 alin.(1) din Constituţie se referă exclusiv la dreptul la căsătorie și relațiile de familie ce rezultă din căsătorie.”

Alte drepturi fundamentale nu sunt puse în discuție de inițiativa de revizuire. (pct. 44 din Decizia CCR nr. 580 din 2016)

B. Ce se dorește prin inițiativa de revizuire?

Prin revizuire se dorește a se realiza “DOAR O PRECIZARE”!

„Prin înlocuirea sintagmei ”între soți” cu sintagma ”între un bărbat și o femeie”, se realizează̆ doar o precizare în privința exercitării dreptului fundamental la căsătoriei, în sensul stabilirii exprese a faptului că aceasta se încheie între parteneri de sex biologic diferit, acesta fiind, de altfel, chiar semnificația originară a textului.” (pct. 42 din Decizia CCR nr. 580 din 2016)

C. Cine poate încheia o căsătorie potrivit art. 48 alin. (1) din Constituția în vigoare?

Potrivit Constituției României în vigoare căsătoria poate fi încheiată doar între o femeie și un bărbat!

“În anul 1991, când Constituția a fost adoptată, căsătoria era privită în România în accepţiunea sa tradițională, de uniune între un bărbat și o femeie. Această idee este susținută de evoluția ulterioară a legislației în materia dreptului familiei din România, precum și de interpretarea sistematică a normelor constituționale de referință. Astfel, art.48 din Constituție definește instituţia căsătoriei în corelație cu protecția copiilor, deopotrivă “din afara căsătoriei” şi “din căsătorie”. Este evidentă, deci, componenta biologică ce a fundamentat concepția legiuitorului constituant în privința căsătoriei, fiind fără îndoială că aceasta a fost privită ca uniunea dintre un bărbat și o femeie, câtă vreme numai dintr-o astfel de uniune, indiferent dacă este în căsătorie sau în afara ei, se pot naște copii.” (pct. 42 din Decizia CCR nr. 580 din 2016)

D. Revizuirea art. 48 alin. (1) elimină recunoașterea și protecția altor tipuri de familie, decât cea rezultată din căsătoria dintre o femeie și un bărbat?

Constituția recunoaște și protejează doar familia rezultată din căsătoria dintre o femeie și un bărbat sau și alte tipuri de familie?

Nu, revizuirea art. 48 alin. (1) nu elimină recunoașterea și protecția în Constituție a altor tipuri de familie, decât cea rezultată din căsătoria dintre o femeie și un bărbat! Vom avea în continuare mai multe tipuri de viață de familie recunoscute și protejate de Constituție.

Constituția recunoaște și protejează o varietate a tipurilor de viață de familie. Art. 26 din Constituția României oferă protecție vieții de familie (familie) indiferent de tipul acesteia, inclusiv familiei ce rezultă din căsătorie.

Prin art. 48 alin. (1) legiuitorul constituant evidențiază distinct doar relațiile de familie rezultate din căsătorie și legătura între părinți și copii. Prin distincția realizată la art. 48 alin. (1), legiuitorul constituant recunoaște importanța în societate a familiei rezultată din căsătoria dintre o femeie și un bărbat în societatea din România.

Această reglementare și recunoaștere expresă nu afectează în niciun fel alte tipuri de viață de familie garantată de art. 26 din Constituția României, prevedere generală în raport cu art. 48 alin. (1).

Spre informare: în ultimii 5 ani între 27-31% din copii născuți în România sunt din afara căsătoriei! Le este recunoscută și lor dreptul la o familie în sensul art. 26 din Constituție? Și sunt ei o familie (femeia și bărbatul necăsătoriți, cărora li se naște un copil)? DA! SUNT! Sunt protejați copiii din afara căsătoriei la fel ca cei din căsătorie? DA! SUNT!

“Având în vedere conținutul reglementării, Curtea reţine că art.48 din Constituţie consacră și protejează dreptul la căsătorie, şi relaţiile de familie rezultând din căsătorie, distinct de dreptul la viață familială/respectarea și ocrotirea vieții familiale, cu un conţinut juridic mult mai larg, consacrat și ocrotit de art.26 din Constituție, potrivit căruia “(1) Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.” Noțiunea de viaţă de familie este complexă, cuprinzând inclusiv raporturile de familie de fapt, distinct de relaţiile de familie rezultând din căsătorie, a căror importanţă a îndrituit legiuitorul constituant să evidențieze distinct, în art.48, protecția relațiilor de familie rezultând din căsătorie și din legătura între părinți și copii.” (pct. 40 din Decizia CCR nr. 580 din 2016)

E. Ce se schimbă după 7 octombrie dacă se validează referendumul? Care sunt efectele juridice ale unei posibile validări ale referendumului?

Despre frică, ură și informații false în campania pentru referendum!

NU SE SCHIMBĂ NIMIC!

NU EXISTĂ NICIUN EFECT JURIDIC!

Constituția permite și acum și după 7 octombrie (cu un referendum validat) încheierea căsătoriei exclusiv între o femeie și un bărbat!

Constituția recunoaște și protejează și acum și după 7 octombrie o varietate a tipurilor de viață de familie, mai multe tipuri de familie, printre care evidențiază în mod distinct familia rezultată din căsătoria dintre soți, o femeie și un bărbat.

Revizuirea art. 48 alin. (1) nu privește protecția copilului sau adopția! Nimeni nu-mi poate lua acum și nici după 7 octombrie cei doi copii ai mei! Niciun cuplu de același sex și niciun cuplu de sex diferit! Nimeni!

Nu există niciun tratat sau o convenție internațională care să oblige România, nici acum și nici după 7 octombrie, să legifereze căsătoria între persoane de același sex. Întrucât, potrivit Constituției, căsătoria este permisă doar între o femeie și un bărbat, și acum și după 7 octombrie, România are obligația să asigure, și acum și după 7 octombrie, o recunoaștere și protecție legală a cuplurilor de același sex printr-o altă instituție juridică decât căsătoria. În alte state această instituție juridică este parteneriatul civil. Parteneriatul civil nu permite adopția și reproducția pentru cuplurile de același sex.

Date statistice din anul 2018 privind copiii României (sursa: https://www.youtube.com/watch?v=StR5aTbBI4k)

 80 de mii au un părinte sau ambii părinți în străinătate la muncă.

 43 de mii de copii se află acum în instituții de ocrotire, fiind abandonați sau abuzați de părinți.

 6 din 10 copii declară că sunt bătuți de părinți.

 anual, 50 de minori sunt violați de părinți sau frați.

 anual, 20 de minori sunt uciși de părinți sau frați.

 unul din 10.000 de copii are o formă de cancer.

 2 din 10 copii abandonează școala.

 4 din 10 copii care merg la școala nu înțeleg ce se întâmplă acolo (analfabeți funcționali).

 18.000 de copii cu dizabilități sunt neșcolarizați.

 2 din 10 adolescenți consumă etnobotanice, 1 din 10 adolescenți consumă droguri.

 1 din 4 copii de 8 ani suferă de obezitate.

 30.000 de copii suferă de autism.

 2.500 de copii au diabet.

Menționăm și violența domestică împotriva femeilor și violența școlară. Sunt doar câteva dintre problemele reale care necesită măsuri de protecție a familie și copiilor.

Aceste probleme sunt acum și vor fi și după 7 octombrie. Poate reușim să avem dezbateri fără incitare la ură și discriminare de orice fel.

Fiecare este liber să participe sau nu la referendum și să voteze liber!

Permiteți-mi respectuos, doar o singură recomandare modestă:

“FIȚI ÎNȚELEPȚI CA ȘERPII ȘI BLÂNZI CA PORUMBEII” (Matei 10: 16)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.