COMUNICAT DE PRESĂ : DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ANAMELISS SRL

0
371

 

Proiectul “DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ANAMELISS SRL” , cod MySMIS 313920, finanțat prin Programul
Regional 2021-2027 este implementat de către ANAMELISS SRL S.R.L. și are o valoare totală de 1.523.405,46
lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 995.057,22 lei (suma
nerambursabilă solicitată/alocata/decontata) reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Regional
2021-2027 este implementat la nivel regional de către ADR Nord Est în calitate de Autoritate de
Management, ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Est. Proiectul este
prevăzut a se derula în perioada 05.06.2024 – 05.05.2025 . Obiectivul(ele) proiectului sunt:
OBIECTIV 1: Achiziționarea de instalații care folosesc surse de energie regenerabile
OBIECTIV 2: Asumarea de către ANAMELISS SRL a respectării principiilor privind dezvoltarea durabilă,
egalitate de șanse, de gen și nediscriminare prin aplicarea prin cadrul proiectului de măsuri exacte de
îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare
a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor respectiv
introducerea unor metode specifice pentru minimizarea deșeurilor în perioada de implementare al
proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.
OBIECTIV 3: Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 3 persoane dintre care cel
puțin o persoană aparținând unei categorii defavorizate şi adaptarea infrastructurii pentru operarea de
către persoane cu dizabilități, respectiv achiziționarea unui echipament tehnologic, care vor putea fi
folosit de către persoane cu dizabilități;
ANAMELISS SRL S.R.L.
Reprezentant legal: POGÎNGEANU CRISTIAN
E-mail: adrianpogingeanu@yahoo.com
Telefon: 0761 941 379

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.