miercuri, 6 decembrie, 2023

NOUTATI CONTABILE pentru firme: de cand esti obligat sa auditezi situatiile financiare

Distribuie:

Publicat:

Ordinul Ministerului Finantelor 4160/2015 modifica substantial reglementarile contabile adoptate prin OMFP nr.1802/2014 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene, potrivit consultantilor de la Benta Consult.

Principalele modificari aduse de noul Ordin sunt:

– detaliaza procedura inchiderii contului 105 „Rezerve din reevaluare” in functie de politica contabila avuta de societate, respectiv constituirea rezervei pe masura calculului amortizarii sau la momentul cedarii imobilizarii din patrimoniu.
– reglementeaza distinct procedura de inregistrare a reducerilor comerciale primite pe aceeasi factura cand valoarea reducerii este egala cu valoarea bunului.
– in acest sens, pentru activul respectiv societatea va inregistra intrarea in patrimoniu a bunului la valoarea justa pe seama contului 758 „Alte venituri din exploatare” daca s-au achizitionat stocuri, respectiv 475 „Subventii pentru investitii” cand s-au achizitionat imobilizari corporale.
– in momentul consumului acestor active se va efectua si inregistrarea cheltuielii cu scaderea din gestiune sau se va calcula amortizarea, dupa caz.
– de asemenea, se aduc cateva clarificari privind reducerile comerciale primite ulterior achizitiei, printr-o factura distincta.

In noul Ordin MFP se enumera mai clar contabilizarea distincta a unor noi categorii de active imobilizate. In categoria imobilizarilor corporale se urmaresc distinct: investitiile imobiliare, activele biologice productive, precum si activele corporale de explorare s i evaluare a resurselor minerale. Pentru acestea se aplica regulile generale de recunoastere, evaluare si amortizare, aplicabile imobilizarilor corporale.
Totodata, se precizeaza, ca element de noutate, ca actiunile primite de la entitati afiliate ca urmare a majorarii capitalurilor la aceste entitati se inregistreaza pe seama contului de alte rezerve. La cedarea actiunilor se vor inregistra veniturile (pana la aceasta precizare aceste actiuni se inregistrau pe seama veniturilor inca de la transferul initial).
Plafoanele de la care situatiile financiare trebuie auditate

-Plafoanele de auditare a situatiilor financiare se transforma in lei, acestea fiind anterior exprimate in euro.
Criteriile de la care se efectueaza auditul sunt:
– totalul activelor: 16.000.000 lei (echivalentul a 3.650.000 de euro);
– cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei (echivalentul a 7.300.000 de euro);
– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Obligatia de auditare pentru aceste entitati se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive.
Se reformuleaza cele doua metode prin care se prezinta in notele explicative la bilant situatia fluxurilor de trezorerie.
Pe seama veniturilor financiare se recunosc diferenta dintre valoarea imobilizarilor financiare dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul altor entitati, precum si diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii cu creante la capitalul altor entitati si valoarea nominala a creantelor care fac obiectul participatiei, la data dobandirii acelor titluri.

sursa: evz.ro

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img