AJOFM Vaslui: În atenţia absolvenţilor promoţiei 2023

0
358

                                       Informăm absolvenții promoția 2023 de faptul că data absolvirii studiilor liceale în conformitate cu prevederile legale este 2 iunie 2023, iar în termen de 60 de zile de la absolvire  sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţa AJOFM Vaslui pentru a beneficia servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

  • actul de identitate
  • actul de studii sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii
  • CV model Europass

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidența AJOFM Vaslui până la data de 01.08.2023 inclusiv. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Absolvenţii instituţiilor de invăţământ și absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap  primesc o indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar de 299 lei pentru o perioadă de 6 luni.

De asemenea, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, primesc o primă de inserţie in cuantum de 1.794 lei (de 3 ori valoarea ISR în vigoare la data încadrării, valoarea ISR fiind de 598 lei).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.