LIBER pentru ocuparea functiilor nedidactice din invatamantul preuniversitar: Guvernul mareste numarul de bugetari

0
38

Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de miercuri, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, act normativ în baza căruia pe durata stării de alertă se vor putea desfăşura şi concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, precum şi pentru posturile vacante de asistenţi medicali comunitari, asistenţi medicali şi medici din unităţile de învăţământ, potrivit Agerpres.

"Prezentul proiect de act normativ oferă posibilitatea organizării şi a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor nedidactice din învăţământul preuniversitar, precum şi pentru ocuparea funcţiilor vacante din instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare, Academia Română şi academiile de ramură. Prin derogare de la dispoziţiile articolului 27 alineat (3) al Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării de alertă se vor putea desfăşura şi concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, precum şi pentru posturile vacante de asistenţi medicali comunitari, asistenţi medicali şi medici din unităţile de învăţământ", se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Tot acolo se spune că în actualul context epidemiologic, urmare a evoluţiei virusului SARS-CoV-2 este "imperios necesar crearea cadrului legal astfel încât posturile vacante de asistenţi medicali comunitari şi asistenţi medicali şi medici din unităţile de învăţământ să poată fi ocupate prin concurs", explicându-se că acest demers se impune pentru "a asigura suportul direcţiilor de sănătăte publică în ceea ce priveşte derularea anchetelor epidemiologice de către aceste categorii".

Potrivit notei de fundamentare, propunerea legislativă stabileşte că, pe durata stării de alertă, "activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea Consiliului de Administraţie a unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană/Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu aprobare prin hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/ Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă".

Totodată, în ceea ce priveşte instituţiile de învăţământ superior pe durata stării de alertă, "activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior se pot suspenda prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Educaţiei şi Cercetării".

* Pe agenda şedinţei de guvern figurează şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu SARS-CoV-2.

"Vor fi achiziţionate prin POC tablete pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu online pentru 400.000 elevi. În ceea ce priveşte investiţiile din cadrul POIM, vor fi achiziţionate echipamente de protecţie medicală de tip dezinfectanţi şi containere mobile sanitare în cadrul unităţile şcolare", conform notei de fundamentare a proiectului.

* Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă care ar urma să fie aprobat de Guvern vizează unele măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă.

"Sprijinul financiar se utilizează pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes strategic naţional/local din următoarele domenii: infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare şi desecare, protecţie antigrindină, împăduriri; infrastructura pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme industriale; înfiinţare/reabilitare/modernizare campusuri şcolare necesare învăţământului profesional şi tehnic; reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice necesare populaţiei; infrastructura din domeniul sănătăţii publice; infrastructura pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic; infrastructura de apă-canalizare; infrastructura edilitară: apă-canalizare; modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităţilor; mobilitate urbană în parteneriat cu localităţile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane", conform notei de fundamentare a proiectului.

* Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă aflat pe agenda şedinţei se referă la acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa faţă în faţă în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie antepreşcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului.

Proiectul de act normativ prevede acordarea de zile libere pentru "părinţii care au copii în vârstă de până la 12 ani sau 26 de ani în cazul copilului sau adultului cu handicap, înscrişi la unităţi de învăţământ, inclusiv antepreşcolar (…) pe toată perioada în care activitatea didactică se limitează sau se suspendă" şi, de asemenea, şi "părinţilor care au copii cu handicap neşcolarizaţi, sau au în întreţinere adulţi cu handicap, numai dacă aceştia beneficiază de servicii de zi a căror activitate este limitată sau suspendată ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului".

Conform notei de fundamentare a proiectului: "Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată este venit asimilat salariilor şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut (…) şi se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări", iar sumele pentru plata indemnizaţiei pentru zilele libere se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

* În cadrul şedinţei de guvern, urmează fie adoptate şi două proiecte de ordonanţă de urgenţă privind programele de sprijin economic IMM Invest şi IMM Leasing.

* De asemenea, Executivul va decide cu privire la un proiect de HG pentru aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă".

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.