E obligatoriu până astazi, 25 octombrie! Casa Națională de Pensii, anunț pentru beneficiari!

0
625

Mâine, 25 octombrie 2023, reprezintă termenul limită pentru un grup specific de pensionari din România, anunță Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Mai precis, studenții care beneficiază de pensie de urmaș au o sarcină importantă de îndeplinit până la această dată: trebuie să prezinte caselor teritoriale de pensii adeverința în original, care să ateste că sunt înscriși în anul universitar 2023-2024.

Consecințele neglijării acestui termen pot fi serioase, cu riscul de a-și vedea pensiile suspendate. CNPP a precizat că, în cazul în care aceste documente nu sunt furnizate în timp util, pensiile de urmaș aferente lunii noiembrie vor fi reținute.

Casa de Pensii subliniază importanța acestor adeverințe pentru a valida eligibilitatea beneficiarilor și a asigura un sistem de distribuție corect al pensiilor.

Ce a transmis Casa de Pensii cu privire la studenții care beneficiază de pensie de urmaș:

– să transmită/depună la sediul caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 septembrie 2023 – o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor.

În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2023, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

– să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2023 – adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2023-2024, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

!!! În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2023 a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată”.

Cazurile în care poate suspenda plata pensiei de urmaş

Casa Națională de Pensii a detaliat situațiile în care se poate suspenda plata pensiei de urmaș, pentru toți beneficiarii acestui tip de pensie, fie că vorbim de copiii beneficiari, fie de soțul supraviețuitor.

  • pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;

• pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă sau a Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă;

• pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;

• pensionarul urmaş, încadrat în gradul I sau II, realizează venituri lunare:

a. în baza unui contract individual de muncă;
b. în baza unui raport de serviciu;
c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

• copilul pensionar de urmaş, încadrat în gradul III de invaliditate realizează venituri lunare :
a. în baza unui contract individual de muncă;
b. în baza unui raport de  serviciu;
c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
!!! Depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv.

• copilul beneficiar al pensiei de urmaş cu vârsta mai mare de 16 ani, dar până la 26 de ani daca nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, situație în care plata pensiei se suspendă cu 1 octombrie a anului în curs;

• soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş (vezi art. 118 alin.(2) din lege), realizează venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat:

a. în baza unui contract individual de muncă;
b. în baza unui raport de serviciu;
c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

• soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;

• soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;

• la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.