vineri, 19 aprilie, 2024

Astăzi la ora 15:00: Ședința de Consiliu Local Huși – Consultă Lista Proiectelor de pe Ordinea de Zi!

Distribuie:

Publicat:

Astăzi, începând cu ora 15:00, Consiliul Local al municipiului Huși va desfășura o ședință ordinară în care vor fi abordate și discutate numeroase proiecte de interes pentru comunitatea locală. Printre acestea se află actualizarea documentației tehnico-economice pentru modernizarea străzilor de interes local, modificarea și completarea inventarului bunurilor mobile și imobile și aprobarea închirierii și concesionării unor terenuri. De asemenea, vor fi dezbătute proiecte legate de vânzarea unor locuințe și apartamente din domeniul privat al municipiului. Este de așteptat ca deciziile luate în cadrul acestei ședințe să contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Huși.

Iată lista completă a proiectelor de hotarare ce s evor discuta astazi :

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din data de 25 ianuarie 2024.
 2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din data de 12 februarie 2024.
 3. Proiect de hotărâre nr.107 din 22.02.2024 privind actualizarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în municipiul Huși, județul Vaslui” – inițiator primarul municipiului Huși.
 4. Proiect de hotărâre nr.110 din 23.02.2024 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor mobile și imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
 5. Proiect de hotărâre nr.109 din 23.02.2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 6 (șase) loturi de teren aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflate în proprietatea municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
 6. Proiect de hotărâre nr.81 din 19.02.2024 privind aprobarea concesionării directe a unei suprafețe de teren de 300 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflată în proprietatea Municipiului Huși, strada Octavian Cotescu, nr.1, Cartier Dric 3 – inițiator primarul municipiului Huși.
 7. Proiect de hotărâre nr.82 din 19.02.2024 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr. cadastral 79888 în 3 loturi distincte, teren aparținând domeniului privat al Municipiului Huși, situat în Cartier Dric 3 – inițiator primarul municipiului Huși.
 8. Proiect de hotărâre nr.83 din 19.02.2024 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr. cadastral 80273 în 2 loturi distincte, teren aparținând domeniului privat al Municipiului Huși, situat în Cartier Dric 2 – inițiator primarul municipiului Huși.
 9. Proiect de hotărâre nr.101 din 21.02.2024 privind aprobarea alipirii imobilului-teren cu nr. cadastral 79453, în suprafața de 305 mp cu imobilul-teren cu nr. cadastral 79454, în suprafața de 304 mp, terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Huși, situate în Cartier Dric 3 – inițiator primarul municipiului Huși.
 10. Proiect de hotărâre nr.106 din 22.02.2024 privind aprobarea preluării contractului de concesiune nr.11249 din 25.04.2003, a terenului în suprafața de 33 mp, aparținând domeniului public al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși, situat pe str. Piața Victoriei, nr.11 – inițiator primarul municipiului Huși.
 11. Proiect de hotărâre nr.108 din 22.02.2024 privind aprobarea închirierii către crescătorii de animale din municipiul Huși, a unor suprafețe de pajiști, proprietatea privată a UAT Huși, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
 12. Proiect de hotărâre nr.84 din 19.02.2024 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului – apartament aparținând domeniului privat al municipiului Huși, situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, et.3, ap.12, către actualul chiriaș, doamna Măran Irina – inițiator primarul municipiului Huși.
 13. Proiect de hotărâre nr.85 din 19.02.2024 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului – garsoniera aparținând domeniului privat al municipiului Huși, situat în str. 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.50, către actualul chiriaș, doamna Ane Lenuta – inițiator primarul municipiului Huși.
 14. Proiect de hotărâre nr.80 din 19.02.2024 privind aprobarea vânzării unei locuințe tip A.N.L., conform Regulamentului de vânzare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, către domnul Cerchez Corneliu Daniel, titular al contractului de închiriere nr.20534 din 29.07.2014 – inițiator primarul municipiului Huși.
 15. Proiect de hotărâre nr.87 din 20.02.2024 privind aprobarea vânzării unei locuințe tip A.N.L., conform Regulamentului de vânzare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, către doamna Bahnari Cristina, titular al contractului de închiriere nr.2444 din 26.01.2007 – inițiator primarul municipiului Huși.
 16. Proiect de hotărâre nr.100 din 21.02.2024 privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huși, str.1 Decembrie, nr.37, bl.8, sc.A, et.3, ap.13, aflat în proprietatea municipiului Huși, către Mocanu Relu, actualul chiriaș – inițiator primarul municipiului Huși.
 17. Proiect de hotărâre nr.103 din 22.02.2024 pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 102 din 23.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL aflate în raza teritorială a UAT Municipiul Huși, jud. Vaslui, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023 – inițiator primarul municipiului Huși.
 18. Proiect de hotărâre nr.88 din 20.02.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.526 din 21.12.2023, privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huși, strada Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, parter, ap.2, aflat în proprietatea municipiului Huși, către domnul Mocanu Neculai, actualul chiriaș – inițiator primarul municipiului Huși.
 19. Proiect de hotărâre nr.102 din 22.02.2024 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
 20. Proiect de hotărâre nr.86 din 20.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării activității managerului Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
 21. Proiect de hotărâre nr.95 din 20.02.2024 privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Huși pentru anul 2024 – inițiator primarul municipiului Huși.
 22. Proiect de hotărâre nr.96 din 20.02.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii ajutorului de incluziune conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024 – inițiator primarul municipiului Huși.
 23. Proiect de hotărâre nr.104 din 22.02.2024 privind aprobarea constituirii și a componentei Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care pot primi subvenții de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998, în completarea resurselor proprii – inițiator primarul municipiului Huși.
 24. Proiect de hotărâre nr.105 din 22.02.2024 privind aprobarea procedurii de subvenționare în anul 2024, de la bugetul local al municipiului Huși, în baza Legii nr.34/1998, cu modificările și completările ulterioare, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
 25. Proiect de hotărâre nr.89 din 20.02.2024 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat “Renovare energetică moderată a clădirii Creșa municipală Huși” în vederea implementării proiectului nr. C5-B2.1.a-1580 accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării – inițiator primarul municipiului Huși.
 26. Proiect de hotărâre nr.90 din 20.02.2024 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat “Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” în vederea implementării proiectului nr. C5-B2.1.a-1755 accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării – inițiator primarul municipiului Huși.
 27. Proiect de hotărâre nr.91 din 20.02.2024 privind aprobarea realizării de documentații tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul reabilitare/modernizare Gradiniței nr.7 Huși, în vederea accesării finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027 – inițiator primarul municipiului Huși.
 28. Proiect de hotărâre nr.92 din 20.02.2024 privind aprobarea realizării de documentații tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul eficientizarea energetică/modernizare Liceul Tehnologic Ioan Corivan Huși, proiect a cărui finanțare se va accesa în cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027 – inițiator primarul municipiului Huși.
 29. Proiect de hotărâre nr.93 din 20.02.2024 privind aprobarea realizării de documentații tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul eficientizarea energetică/modernizare Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Huși, proiect a cărui finanțare se va accesa în cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027 – inițiator primarul municipiului Huși.
 30. Proiect de hotărâre nr.94 din 20.02.2024 privind aprobarea realizării de documentații tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul reabilitare/modernizare clădire bibliotecă Colegiului Național Cuza Vodă Huși, proiect care se va accesa pentru finanțare în cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027 – inițiator primarul municipiului Huși.
 31. Proiect de hotărâre nr.111 din 23.02.2024 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile ai administratorului S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUȘI pe durata contractului de mandat – inițiator primarul municipiului Huși.
 32. Adresa Camerei de Conturi Vaslui nr.14232 din 13.02.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Huși la nr. 5111 din 19.02.2024, Raport de follow-up nr.14058 din 13.02.2024, privind implementarea recomandărilor cuprinse în Scrisoarea nr.54707 din 08.08.2023.
 33. Diverse.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img