duminică, 26 mai, 2024

Caz pozitiv de pesta porcina africa la un porc de gospodarie dintr-o localitate vasluiana

Distribuie:

Publicat:

Prefectul Mircea GOLOGAN a convocat joi, 12 Martie, la solicitarea D.S.V.S.A. Vaslui,  Centrul Local de Combatere a Bolilor ( CLCB) –  județul Vaslui, care a aprobat Planul de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane pentru suspiciunea focarului dintr-o exploatație de tip gospodărie a populației din localitatea Horoiata, comuna Bogdănești în urma Buletinului de analiză nr. 10692/11.03.2020 emis de către Laboratorul DSVSA Iași.

Pe data de 06.03.2020  proprietarul a informat telefonic medicul veterinar de liberă practică din localitate că are un porc bolnav. Medicul veterinar  din comună a trimis asistentul veterinar  care a consultat animalele și a luat decizia de începere a tratamentului. Pe data de 10.03.2020 personalul sanitar veterinar  a recoltat probe de sânge, pe EDTA de la trei porci, care au fost afluite de la LSVSA Vaslui, la LSVSA Iași în vederea confirmării/infirmării PPA.

 În cursul zilei de 11.03.2020 LSVSA Iași a emis B.A. nr. 10692/11.03.2020 înregistrat la D.S.V.S.A. Vaslui cu numărul 5362/11.03.2020 rezultatul fiind pozitiv în ceea ce privește identificarea genomului virusului pestei porcine africane prin Real Time PCR.

În dimineața zilei  de 11.03.2020  proprietarul a constatat moartea a două capete suine, a informat medicul veterinar care s-a deplasat în exploatație și a ridicat cadavrele pe care le-a afluit la LSVSA Vaslui în vederea examenului necropsic și a analizelor în vederea confirmării bolii.

Animalele din respectiva GP ( gospodărie a populației) din localitatea Horoiata, comuna Bogdănești, localitate care în momentul declanșării acestui episod nu se mai afla în zona afectată unui caz de pestă porcină africană la mistreț sau în zona de restricție a unui focar de pestă porcină africană la porcul domestic.

În vederea limitării propagării virusului din gospodăria afectată către alte gospodării, s-a luat decizia de ucidere a porcinelor existente în exploatația afectată, ecarisarea cadavrelor și dezinfecția adăpostului de animale, a curții și a tuturor utilajelor folosite în uciderea și îngroparea animalelor bolnave.

Măsuri generale
– se vor pune în aplicare, imediat, mijloacele de investigare oficiale cu scopul de a confirma sau infirma prezenţa bolii, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic pentru PPA ce are drept bază legală Decizia Comisiei 422/2003;
– efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din exploataţie și pentru fiecare categorie să se precizeze numărul de porci deja bolnavi, morţi sau susceptibili de a fi infectaţi; -recensământul se va actualiza pentru a ţine seama de porcii născuţi și morţi în perioada de suspiciune; datele acestui recensământ vor fi produse la cerere și vor putea fi controlate la fiecare vizită;
-se vor aplica  măsuri corespunzătoare în vederea distrugerii rozătoarelor sau a insectelor;
– orice ieșire din exploataţie a carcaselor de porci face obiectul unei autorizaţii eliberate de autoritatea competentă;
– interzicerea ieșirii din exploataţie a cărnii, a produselor din carne de porc, a materialului seminal, a ovulelor sau a embrionilor de porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă a eliberat o autorizaţie în acest sens; carnea, produsele din carne de porc, materialul seminal, ovulele și embrionii nu se pot scoate din exploataţie în scopul comerţului intracomunitar;
– circulaţia persoanelor înspre sau dinspre exploataţie să fie supusă unei autorizaţii scrise din partea autorităţii competente;
– intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre exploataţie să fie supusă unei autorizaţii scrise a autorităţii competente;
– utilizarea mijloacelor corespunzătoare de dezinfecţie la intrările și ieșirile clădirilor ce adăpostesc porcii și ale exploataţiei însăși; orice persoană care intră sau iese din exploataţiile de porci trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul propagării virusului pestei porcine africane.
– de asemenea, toate mijloacele de transport trebuie să fie dezinfectate minuţios înainte de a ieși din exploataţie;
– un poster/avertizare cu textul: „Intrarea interzisă, suspiciune pestă porcină africană” se va amplasa de către autoritatea competentă locală la intrarea în exploataţie, într-un loc cât mai vizibil și să fie colorat cât mai intens.
– autoritatea competentă locală (medicul veterinar de liberă practică împuternicit) va afișa în localitatea în care apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine asupra caracteristicilor și simptomatologiei PPA și un rezumat informativ despre modul de combatere a acesteia (politica de eradicare, de compensare etc.).
Astfel de informări se pot afișa la panoul Consiliului Local sau în locuri publice cu vizibilitate maximă, ori se vor da comunicate repetate în mass-media locală.

 În vederea informării cetăţenilor cu privire la suspiciunea/confirmarea pestei porcine pe teritoriul unei localităţi, Primăria locală emite dispoziţii de înștiinţare și informare a cetăţenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea răspândirii bolii.

Acest tip de dispoziţie se afisează în locuri publice, cât mai vizibil, pentru a putea fi citite de cât mai mulţi cetăţeni.

REVENIM CU PRECIZĂRI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE (PORCINE) A MĂSURILOR CARE TREBUIE LUATE ÎN CAZUL APARIȚIEI UNEI SUSPICIUNI DE ÎMBOLNĂVIRE LA ANIMALE

     În timpul suspiciunii unui focar de pestă porcină africană condiţiile de intrare/ieșire în/din exploataţie sunt:
– nu se vor vizita decât adăposturile ce prezintă interes pentru inspecţia în scopul anchetei epidemiologice iniţiale. Vizitarea clădirilor cu animale susceptibile, în timpul suspiciunii unui focar de pestă porcină africană, crește riscul ca boala să fie diseminată între clădirile din exploataţii sau chiar în afara exploataţiilor din moment ce boala este greu de detectat clinic;
–  numai persoanele care sunt necesare pentru investigarea bolii pot avea acces în exploataţie, până la elucidarea suspiciunii. Aceste persoane trebuie să respecte cerinţele minime de biosecuritate menţionate.

         Obligaţiile proprietarilor și fermierilor la suspectarea pestei porcine africane

 Până la sosirea medicului veterinar oficial, persoanele fizice și juridice care deţin suinele suspecte au următoarele obligaţii:
a) să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală;
b) să păstreze cadavrele animalelor moarte, carnea ori produsele obţinute prin tăierea de necesitate, fără a le înstrăina ori valorifica;
c) să nu permită circulaţia animalelor și a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate;
d) să păstreze furajele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, fără a le administra altor animale;
e) să păstreze izolate ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele de transport folosite și orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu.

    Anunţarea suspiciunii ori apariţiei unei boli transmisibile la animale sau de la animale la om, precum și a cazurilor de tăieri de urgenţă sau de moarte a animalelor,  constituie o obligaţie legală pentru toţi deţinătorii și îngrijitorii de animale (persoane fizice sau juridice) și pentru personalul medical veterinar sau tehnic, care prin activitatea pe care o desfășoară, vine în contact cu animalele sau cu produsele de origine animală.
Anunţarea se face prin orice mijloc de comunicare rapidă la îndemână.

Facem apel din nou, pe această cale la cetățeni, crescătorii de porcine, să anunțe de urgență medicul veterinar în situația în care apar modificări în statusul de sănătate al porcinelor din gospodăriile proprii sau apar cazuri de mortalitate în rândul porcinelor.

Pe fiecare fond de vânătoare din zona afectată se va realiza catagrafia efectivului de mistreți și prădători. Paznicii de vânătoare vor efectua patrulări zilnice, pentru a depista porci mistreți morți sau bolnavi.

Este permisă sacrificarea tradițională a porcilor crescuți în gospodăriile populației pentru consumul propriu, dar în cazul în care proprietarul de porcine constată modificări ale stării de sănătate a animalului, va anunța de urgență medicul veterinar de liberă practică împuternicit de la nivelul Circumscripției Sanitare Veterinare de Asistență de pe raza teritorială respectivă, în vederea examinării antemortem sau post-mortem a animalului și a recoltării de probe ( dacă situația o impune), în vederea examinării de laborator.

Este obligatorie anunțarea medicului veterinar de liberă practică dacă:

a) înainte de sacrificare, apar unele modificări a stării de sănătate a animalului ( inapetență, febră, pielea se înroșește, apoi devine cianotică, arcuire a spatelui, mers greoi, vomă sangvinolentă, diaree abundent sangvinolentă, etc.);

b) după sacrificarea animalului există unele modificări ale organelor interne și anume: splină mult mărită de culoare roșie sau neagră, ficat mult mărit, numeroase hemoragii ( la nivelul limfonodulilor, seroaselor), acumulări de lichide în cavități, etc.

Precizăm că în cazul confirmării unui focar de Pestă Porcină Africană la porcinele din gospodăriile populației care sunt identificate, proprietarii de porcine vor fi despăgubiți, în condițiile respectării legislației sanitar-veterinare.
Totodată atragem atenţia cetăţenilor că este interzis consumul cărnii de porc fără a fi efectuat examenul trichineloscopic al acesteia.

În acest scop sunt rugaţi să se prezinte la medicul veterinar cu probe de carne în vederea efectuării examenului trichineloscopic.

Având în vedere evoluţia alarmantă a virusului pestei porcine africane pe teritoriul judeţului Vaslui, DSVSA Vaslui împreună cu Instituţia Prefectului, face un apel către primari, consiliile locale şi către cetăţeni să trateze cu maximă responsabilitate acţiunile care ţin de prevenirea răspândirii virusului şi recomandă să respecte cu stricteţe toate acţiunile impuse de autorităţile competente.

Orice suspiciune de boală trebuie comunicată de urgenţă medicului veterinar sau autorităţilor publice locale.
Numărul de telefon al „Call Center”-ului ANSVSA este: 0800.826.787, adresa de e-mail: callcenter@ansvsa.ro, iar la D.S.V.S.A. Vaslui, unde este organizat serviciu de permanenţă numărul de telefon este 0235421121, fax 0235 421278, e-mail : office-vaslui@ansvsa.ro şi poate fi apelat de către cetăţeni, pentru a sesiza nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.
Această decizie a fost luată pentru a facilita cetăţenilor fie accesul la informaţii, fie pentru a sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor. Un alt motiv pentru organizarea serviciului este cel reprezentat de alerta privind creşterea nivelului de risc pentru pesta porcină africană.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img