sâmbătă, 30 septembrie, 2023

Acordarea somajului tehnic conform O.U.G. nr.30/2020

Distribuie:

Publicat:

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui face cunoscut ca, in temeiul O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-Cov-2, in timpul starii de urgenta (16 martie – 16 aprilie), pentru perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii, in conformitate cu dispozitiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, salariatii vor beneficia de o indemnizatie suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Nivelul indemnizatiei va fi de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat platit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020.
De aceste prevederi urmeaza sa beneficieze salariatii angajatorilor care indeplinesc una din urmatoarele conditii:
a) intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate si detin Certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prevazut la art. 12 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza certificatul de situatii de urgenta conform metodologiei aprobata prin ordin.
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor.
Angajatorii pot beneficia de plata indemnizatiei prevazuta pentru cel mult 75% dintre angajatii care au contracte individuale de munca active la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
Etapele pe care angajatorii le vor parcurge pentru a putea solicita indemnizatia pentru suspendarea temporara
Etapa 1 – suspendarea contractelor individuale de munca ale salariatilor in conformitate cu dispozitiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (emitere decizii si operarea acestora in REVISAL);

Etapa 2 – obtinerea Certificatului de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020
sau
Declaratie pe propria raspundere a administratorului din care sa reiasa faptul ca, angajatorul inregistreaza o DIMINUARE A INCASARILOR din luna anterioara depunerii declaratiei, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada 01.01.2020 – 29.02.2020 si nu are capacitatea financiara pentru a plati toti salariatii, pentru angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020 (pe baza analizei financiare interne a angajatorului)
Etapa 3 – solicitarea indemnizatiei pentru somaj tehnic prin depunerea la AJOFM Vaslui a urmatoarelor documente:
angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020 angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020
A)  1) Certificatul de Situatie de urgenta
    2)  Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020)
   3) Tabel nominal (anexa 2 – OUG 30/2020)

 B) 1) Declaratie pe propria raspundere a administratorului (Ordin Presedinte ANOFM)
      2) Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020)
     3) Tabel nominal (anexa 2 – OUG 30/2020)
Documentele mentionate mai sus se vor depune in format electronic la adresa de e-mail: vaslui@anofm.gov.ro
Documentele se depun incepand cu data de 01 Aprilie 2020 pentru perioada 16 – 31 Martie 2020 si cu 01 Mai 2020 pentru perioada 01-16 Aprilie 2020
Corespondenta niveluri de calificare in vederea completarii tabelului nominal (anexa 2)
• ISCED 0 – Educatia timpurie
• ISCED 1 – Invatamant primar
• ISCED 2 – Invatamant gimnazial
• ISCED 3 – Invatamant liceal
• ISCED 4 – Invatamant postliceal Invatamant superior
• ISCED 5 – Invatamant superior de scurta durata
• ISCED 6 – Licenta sau nivel echivalent
• ISCED 7 – Master sau nivel echivalent
• ISCED 8 – Doctorat sau nivel echivalent

Pentru informatii suplimentare puteti suna la 0733.975.397, 0752.081.397 sau Call center: 021/4444-000
De asemenea textul integral al Ordonantei poate fi consultat pe site-ul AJOFM VASLUI.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img