AJOFM Vaslui: Luna mai- luna promovarii economiei sociale

0
46

Economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari.

Intreprinderile sociale pot fi:

a) societatile cooperative de gradul I, care functioneaza in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata;

b) cooperativele de credit, care functioneaza in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) asociatiile si fundatiile, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiintate si functioneaza in baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) societatile agricole, care functioneaza in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare;
g) orice alte categorii de persoane juridice care respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevazute in prezenta lege.

Pot fi intreprinderi sociale federatiile si uniunile persoanelor juridice prevazute mai sus.

Activitatea de economie sociala presupune atestarea intreprinderilor sociale si a intreprinderilor sociale de insertie de catre AJOFM Vaslui.
Atestatul de intreprindere sociala se acorda intreprinderilor sociale care dispun, prin actele de infiintare si functionare, respectarea urmatoarelor criterii:

       a) actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;
        b) aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;
        c) se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;
        d) aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.
In vederea obtinerii atestatului, persoanele juridice de drept privat, trebuie sa depuna sau sa transmita prin posta, cu confirmare de primire, la AJOFM Vaslui urmatoarele documente:
a) cerere pentru acordarea atestatului, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 2 (la normele metodologice) sau, dupa caz, in anexa nr. 6 (la normele metodologice) in situatia in care se solicita concomitent si acordarea marcii sociale;
b) actele de infiintare si functionare care demonstreaza faptul ca activitatea desfasurata are scop social.
Informatii suplimentare despre atestarea intreprinderilor sociale si actele necesare conform Legii nr. 219/2015 privind economia sociala si a H.G. nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala se pot obtine de la sediul AJOFM Vaslui, strada Spiru Haret, nr.5.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.