marți, 28 mai, 2024

BNR vine cu cifre oficiale – Ce datorie externă are Romania

Distribuie:

Publicat:

În perioada ianuarie – iunie 2018p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 781 milioane euro, comparativ cu 3 526 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 711 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 261 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 894 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 177 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 194 milioane euro (comparativ cu 1 695 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 258 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 64 milioane euro.

În perioada ianuarie – iunie 2018, datoria externă totală a crescut cu 1 894 milioane euro. În structură:

• datoria externă pe termen lung a însumat 66 902 milioane euro la 30 iunie 2018 (70,1 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,5 la sută faţă de 31 decembrie 2017;

• datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2018 nivelul de 28 469 milioane euro (29,9 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,5 la sută faţă de 31 decembrie 2017.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 22,8 la sută în perioada ianuarie – iunie 2018, comparativ cu 23,9 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 iunie 2018 a fost de 4,9 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2018 a fost de 76,2 la sută, comparativ cu 87,2 la sută la 31 decembrie 2017.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img