duminică, 21 aprilie, 2024

Guvernul a modificat Codul fiscal

Distribuie:

Publicat:

Guvernul a modificat si completat Codul fiscal, printr-o ordonanta de urgenta adoptata in sedinta de astazi, in scopul implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in Programul de Guvernare aprobat de Parlament in 4 ianuarie 2017.

Setul de masuri introduse prin actul normativ vizeaza sustinerea mediului de afaceri, prin incurajarea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor, precum si prin stimularea activitatii de inovare, cercetare si dezvoltare, se arata intr-un comunicat de presa emis de Guvern.

“Rezultatele urmarite prin aplicarea acestor decizii sunt: crearea de noi locuri de munca, incurajarea capitalului autohton, atragerea investitiilor straine directe, mai ales in sectoarele cu valoare adaugata ridicata, investirea in infrastructura si in fabrici noi, dezvoltarea  capacitatilor de productie, astfel incat sa se creeze premisa unei cresteri economice sustenabile”, potrivit documentului.

Astfel, pentru societatile care in prezent desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare, definita potrivit legii, facilitatea de scutire de la plata impozitului pe profit se aplica in primii 10 ani de activitate. De asemenea, pentru contribuabilii nou infiintati care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare, definita potrivit legii, facilitatea se acorda pe o perioada de 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat

“Prin aceasta masura, se urmareste stimularea desfasurarii activitatilor de inovare si cercetare-dezvoltare, cu efecte directe asupra mentinerii in tara a fortei de munca specializate, valorizand astfel potentialul uman de care dispune Romania, cu specializari in diferitele domenii de activitate.

O astfel de masura se inscrie, de asemenea, in obiectivele generale strategice in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii, respectiv: cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare; cresterea contributiei romanesti la progresul cunoasterii; cresterea rolului stiintei in societate”, se mai arata in comunicatul Guvernului.

In prezent, contribuabilii care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare, definita potrivit legii, sunt obligati la plata unui impozit pe profit in cota de 16% aplicat asupra rezultatului fiscal obtinut din aceste activitati.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

In ceea ce priveste „Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”, ordonanta de urgenta aduce urmatoarele elemente de noutate. In primul rand, majoreaza limita veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro, modificand astfel una dintre conditiile ce trebuie indeplinite de persoanele juridice romane pentru incadrarea in definitia microintreprinderii.

De asemenea, in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si pentru asezarea echitabila a sarcinii fiscale intre microintreprinderi, se stabileste o cota de impozitare de 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati si se abroga cota actuala de 2% pentru microintreprinderile care au un salariat.

Totodata, actul normativ contine reguli tranzitorii pentru persoanele juridice romane, platitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru incadrarea in definitia microintreprinderii si care sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu data de 1 februarie 2017.

In prezent, sistemul de impozitare pe veniturile microintreprinderilor prevede cote de impozitare diferite in functie de numarul de salariati.

Impozitul pe venit

O alta masura consta in eliminarea impozitului pe venit datorat de persoanele fizice care realizeaza venituri  din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatilor cu caracter  sezonier, in baza contractului individual de munca, incheiat pe durata determinata.

Masura propusa are ca efect dezvoltarea unui capital uman calificat.

De asemenea, masura are scopul sa fidelizeze forta de munca autohtona, prin stabilitatea raporturilor contractuale de munca si diminuarea migrarii personalului specializat pentru aceste activitati, cu un impact semnificativ in plan social.

Totodata, se modifica modalitatea de stabilire a impozitului pe venit datorat pentru veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, astfel:

 Se introduce un plafon neimpozabil in cazul veniturilor obtinute ca urmare a  transferului dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, in suma de 450.000 lei;

Peste aceasta suma, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% la diferenta dintre valoarea declarata de parti si suma neimpozabila de 450.000 lei.

Decizia are scopul incurajarii vanzarii imobilelor, ceea ce permite cresterea industriei constructiilor, orientata spre constructia de locuinte.

In prezent, la transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:

Vezi si: Decizii IMPORTANTE pe masa Executivului. Ce acte normative sunt pe ordinea de zi

Pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:

3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;

Pentru imobilele descrise mai sus, dobandite la o data mai mare de 3 ani:

2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv; peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

Un alt element de noutate consta in deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor a contravalorii serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament, servicii medicale preplatite pe care furnizorii le ofera in mod direct abonatilor si nu prin intermediul asiguratorilor, in afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de baza din sistemul de asigurari sociale de sanatate, suportate de angajati, pe langa primele de asigurare voluntara de sanatate (conform Legii nr. 95/2006, republicata), in limita echivalentului in lei al sumei de 400 euro anual.

Contributii sociale obligatorii

Potrivit ordonantei de urgenta, se introduce exceptia potrivit careia, persoanele care realizeaza venituri din  investitii si/sau din alte surse nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri daca, in cursul anului fiscal realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoana juridica sau venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

Totodata, se elimina plafonul reprezentand valoarea sumei echivalente cu cinci castiguri salariale medii brute, aferenta bazei lunare de calcul  a contributiilor de asigurari sociale, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor. De asemenea, se elimina plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contravaloarea a cinci castiguri salariale medii brute, prevazut in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, investitii si din alte surse. Astfel, contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza asupra venitului realizat.

Astfel, se urmareste eliminarea inechitatilor privind plata contributiilor in procente egale, pentru toti salariatii, prin renuntarea la actualele plafoane privind contributiile de asigurari sociale si contributiile de asigurari sociale de sanatate.

Pe langa masurile fiscale introduse au fost reglementate si masuri tehnice de corelare  a acestora cu cadrul normativ in vigoare.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img