Decizie SOCANTA luata de vicepremierul Gratiela Gavrilescu: LIBER la EXPLOATAREA FORESTIERA

0
39
Decizie incredibila a unuia dintre vicepremierii lui Mihai Tudose. S-a dat un ordin de ministru prin care s-a eliminat autorizatia de mediu pentru exploatarile forestiere. Ordinul de ministru a fost dat de catre ministrul mediului, Gratiela Gavrilescu, spune ziarpiatraneamt.ro.

Pe 2 august 2017, prin ordinul de ministru nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu s-a abrogat art.19 din legea care reglementeaza emiterea autorizatiilor de mediu, asa ca din acest moment exploatarile forestiere nu mai au nevoie de autorizatie de mediu de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Iata articolul abrogat: Autorizarea unor activitati specifice

Art. 19

(1)Proprietarii si/sau detinatorii legali ai parchetelor aprobate anual pentru exploatare au obligatia de a solicita si a obtine autorizatia de mediu pentru activitatea de exploatare forestiera.

(2)Depunerea solicitarii pentru emiterea si obtinerea autorizatiei de mediu se realizeaza inainte de organizarea si desfasurarea licitatiei sau negocierea directa a masei lemnoase.

(3)Autorizatia de mediu contine toate obligatiile privind protectia mediului pe durata executarii lucrarilor aferente exploatarii si dupa exploatare.

(4)Detinatorul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului, in termen de 15 zile de la incheierea contractului sau a negocierii directe privind parchetele de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea operatorilor economici care efectueaza lucrarile de taiere a masei lemnoase si a acelora care au castigat licitatia, cu indicarea perioadei de exploatare forestiera.

Iata ordinul :

Ordinul nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007, precum si pentru completarea Metodologiei de atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.052/2014. Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 95.139/DM din 19.06.2017 al Directiei generale evaluare impact si controlul poluarii, in temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative, viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite urmatorul ordin:

Art. I. – Procedura de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 19 se abroga.

2. La anexa nr. 1 „Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu”, nr. crt. 9 „Silvicultura si exploatare forestiera”, inclusiv coloana de la Observatii „Numai pentru exploatare forestiera”, se abroga.

Art. II. – Metodologia de atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.052/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 14 iulie 2014, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

– La articolul 35, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (10) si (11), cu urmatorul cuprins: „(10) Ocoalele silvice solicita administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, cu cel putin 15 zile inainte de emiterea autorizatiei de exploatare forestiera, conditiile specifice ce trebuie respectate de catre titularii autorizatiei, pentru desfasurarea activitatii de exploatare forestiera in ariile naturale protejate, conditii ce vor fi introduse in cuprinsul autorizatiei de exploatare forestiera, inclusiv conditiile cuprinse in planurile de management ale ariilor naturale protejate.

(11) In situatia in care ariile naturale protejate nu au administratori/custozi, ocoalele silvice vor solicita Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, cu cel putin 15 zile inainte de emiterea autorizatiei de exploatare, conditiile specifice ce vor fi introduse in cuprinsul autorizatiei de exploatare, conditii ce trebuie respectate de catre titularii autorizatiilor de exploatare.”

Art. III. -Emitentul autorizatiei de exploatare forestiera, in termen de 7 zile calendaristice de la data emiterii acesteia, transmite comisariatului judetean al Garzii Nationale de Mediu de pe raza judetului in care se desfasoara activitatea o notificare care sa contina urmatoarele informatii: titularul activitatii de exploatare forestiera, datele de contact ale acestuia, numarul si data autorizatiei de exploatare emise, unitatea de productie, parcela, subparcela (unitatea amenajistica), volumul de masa lemnoasa extras, durata activitatii.

Art. IV. -Ocoalele silvice informeaza Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate si autoritatile competente pentru protectia mediului, pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator celui pentru care se realizeaza informarea, cu privire la numarul autorizatiilor de exploatare forestiera emise, titularii autorizatiilor de exploatare forestiera, datele de contact ale acestora, unitatile de productie, parcelele si subparcelele (unitatile amenajistice).

Art. V. -In cazul activitatilor de exploatare forestiera aflate in curs de reglementare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, acestea nu mai fac obiectul reglementarii din punctul de vedere al protectiei mediului, iar documentatia depusa se returneaza la cererea titularului, fara restituirea tarifelor achitate.

Art. VI. -Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate publica pe site-ul institutiei lista administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, inclusiv datele de contact, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.

Art. VII. -Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, mai spune sursa citata.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.