ANI: Lovitura GREA data sistemului de Sanatate

0
39

Agentia Nationalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum si indicii privind existenta conflictului de interese de naturã penalã in cazul a trei fosti sau actuali angajati cu functii de conducere in sistemul de sãnãtate publicã, dupã cum urmeazã:

1. COROS MARIUS-FLORIN, sef sectie in cadrul Spitalului Clinic Judetean Mures

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 15 octombrie 2008 – 31 martie 2015, intrucat a detinut simultan functiile de sef sectie la Sectia Clinicã Chirurgie Generalã I din cadrul Spitalului Clinic Judetean Mures si de administrator la S.C. Almamedical S.R.L., incãlcand astfel, dispozitiile art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006.

2. COTORACI CORALIA ADINA, sef Sectie Hematologie in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentã Arad

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 01 octombrie 2006 – 09 mai 2012, intrucat a detinut simultan functiile de sef sectie la Sectia Clinicã Hematologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentã Arad si deadministrator la S.C. Multimedica S.R.L.

De asemenea, in perioada 01 octombrie 2006 – 09 decembrie 2011, a detinut simultan functiile de sef sectie la Sectia Clinicã Hematologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentã Arad si de administrator la S.C. Villa Iolanda S.A. incãlcand astfel, dispozitiile art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006.

3.BRANDT MARIUS NICOLAE, fost sef serviciu tehnic in cadrul Centrului Judetean de Aparaturã Medicalã Dolj

CONFLICT DE INTERESE PENAL

In perioada detinerii functiei de sef serviciu tehnic in cadrul Centrului Judetean de Aparaturã Medicalã Dolj, S.C. Centrul De Service Aparaturã Medicalã Oltenia S.R.L. (societate comercialã la care persoana evaluatã detine functia de administrator si calitatea de asociat) a incheiat un contract de colaborare cu institutia in cadrul cãreia pesoana evaluatã isi desfãsura activitatea. Astfel, s-au conturatindicii privind sãvarsirea infractiunii de conflict de interese prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al Romaniei.

Avand in vedere cele de mai sus, Agentia Nationalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe langã Judecãtoria Craiova in vederea verificãrii indiciilor privind sãvarsirea infractiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301, alin. (1)  din Codul Penal al Romaniei.

Persoanele evaluate au fost informate despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. COTORACI CORALIA ADINA nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele mentionate au incãlcat urmãtoarele prevederi legale:

– art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit cãruia „Functia de manager persoanã fizicã este incompatibilã cu: […] exercitarea oricãrei activitãti sau oricãrei alte functii de manager, inclusiv cele neremunerate”;

–  art. 301, alin.(1) din Codul Penal al Romaniei, potrivit cãruia ”Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin panã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de muncã in ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o functie publicã”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] incãlcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã si se sanctioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãtii, functiei sau activitãtii respective […]”.

„Persoana […] fatã de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din functia ori demnitatea publicã respectivã sau a incetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului”.

Agentia Nationala de Integritate isi exercita atributiile cu respectarea principiilor legalitatii, confidentialitatii, impartialitatii, independentei operationale, celeritatii, bunei administrari, precum si al dreptului la aparare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.