sâmbătă, 20 aprilie, 2024

VASLUI:LUNA IULIE A ARS CONTURILE UNOR AGENTI ECONOMICI

Distribuie:

Publicat:

În luna iulie 2018 s-au efectuat un număr total de 118 controale la agenţii economici din judeţul Vaslui, din care:

• 62 controale în domeniul relaţii de muncă ,

• 56 controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Din numărul total de angajatori verificaţi, pentru neconformităţile constatate de inspectorii de muncă, au fost sancţionaţi  48 angajatori din care :

• 7 angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, din care 5 angajatori au fost sancţionaţi pentru folosirea de muncă nedeclarată,  

• 41 angajatori în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate un număr total de 64 sancţiuni contravenţionale, valoare totală a amenzilor aplicate fiind de 249.000 lei,  din care :

• 8 sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă, valoare totală a amenzilor aplicate în domeniul relaţiilor de muncă fiind de 240.000 lei.

– pentru  muncă nedeclarată au fost sancţionaţi 5 angajatori care foloseau 12 persoane fără forme legale de angajare – s-au aplicat amenzi în valoare de 240.000 lei.

Principalele nereguli depistate de inspectorii de muncă în timpul controalelor efectuate în luna iulie 2018 au fost:

–  munca nedeclarată – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; Primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

– depăşirea programului normal de lucru, neplata corespunzătoare a orelor suplimentare, neplata corespunzătoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnă;

-​ netransmiterea registrului general de evidenţă al salariaţilor în format electronic şi/sau netransmiterea acestuia, cel tarziu în ziua lucratoare anterioară începerii activităţii salariaţilor;

• 56 sancţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoare totală a amenzilor aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă fiind de 9.000 lei.

Sancţiunile au fost aplicate pentru următoarele neconformităţi constatate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă:

-​neluarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi ce presupune lucrul la înălţime;

-​locurile de muncă şi riscurile de accidentare nu sunt semnalizate;

-​lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea la înălţime nu sunt examinaţi medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru acest gen de activitate;

-​lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu riscurile specifice activităţii desfăşurate;

-​nu au fost desemnaţi lucrători care acordă primul ajutor;

-​lucrătorii deşi au fost dotaţi cu echipament individual de protecţie aceştia nu îl utilizează;

–   echipamentele de muncă sunt utilizate fără dispozitive de protecţie;

–   nu au fost efectuate la termen examenele medicale periodice;

–   nu au fost luate măsuri pentru sprijinirea malurilor;

–   nu au fost luate măsuri în vederea prevenirii riscurilor electrice;

–   nu este organizată activitatea de prevenire şi protecţie.

In luna iulie  2018 au fost comunicate de angajatori, un număr de 5 evenimente şi a fost înregistrat un accident de muncă cu incapacitate temporară care a avut urmatoarele cauze:

– nerespectarea prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile publice;

– lucrătorul nu a fost instruit corespunzător în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img